สส.ก้าวไกล แสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม ชี้ถอยหลังลงคลอง

สส.ก้าวไกล แสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม ชี้ถอยหลังลงคลอง

"สส.ก้าวไกล" แสดงจุดยืนร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม ชี้ เปลี่ยนเนื้อหาให้ถอยหลังลงคลอง เลือกบอร์ดประกันสังคมแบบแต่งตั้งไม่ใช่เลือกตั้ง ขอ ก.แรงงานทบทวนกระบวนการเลือกตั้งให้โปร่งใส

ที่รัฐสภา นายเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วยสส.พรรคก้าวไกล ร่วมแถลงข่าวคัดค้านการเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน ว่า กฎหมายฉบับใหม่ที่ยื่นเสนอร่างเข้ามามีการแก้ไขจากฉบับเดิมหลายมาตราซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ประกันตนในการที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในอนาคต โดยสิ่งที่คัดค้านและไม่เห็นด้วยคือ การเลือกบอร์ดประกันสังคม ที่ให้เปลี่ยนจากแบบเลือกตั้งเป็นแบบแต่งตั้งตามเนื้อหาร่างกฎหมาย โดยกำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ที่ผ่านมาการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมาจากการเลือกตั้งของผู้แทนสหภาพแรงงาน 1 สหภาพแรงงานมี 1 เสียง ซึ่งในประเทศไทยมีจำนวนสหภาพแรงงานน้อยมากเพียงแค่ 1,400 กว่าแห่งเท่านั้นถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับสัดส่วนสถานประกอบการ ดังนั้นผู้ประกันตนส่วนใหญ่จึงไม่มีสิทธิ์เสียงที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ที่ผ่านมาเราต้องการที่จะผลักดันให้ผู้มีสิทธิ์ประกันตนได้มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบรับจากรัฐบาลแต่อย่างใด

ส่วนการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ได้มีการเปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม แต่พบว่าผู้ประกันตน มาลงทะเบียนเพียง 10% จากผู้ประกันตนทั้งหมด อีกทั้งการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการยังมีความล่าช้า รวมถึงเมื่อประกาศผลอย่าเป็นทางการก็พบว่าผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 7 ไม่ใช่คนเดิมจากที่เคยประกาศไว้ 

ทำให้เกิดคำถามมากมายกับผลการนับคะแนน การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ประชาชนทั่วไปเห็นความไม่ชอบมาพากลหลายประการทั้งกระบวนการจัดการเลือกตั้งกระบวนการที่กีดกันผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติออกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรับรองคะแนนที่ล่าช้าไปเกือบ 2 เดือนและผลการเลือกตั้งที่เปลี่ยนกรรมการไป 1 คน ดังนั้นการเลือกตั้งจึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วสภาพปัจจุบันก็จะมีอุปสรรคในการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตน

ดังนั้น การเสนอกฎหมายของกระทรวงแรงงานฉบับล่าสุด จึงมีเนื้อหาที่เหมือน ว่าจะย้อนเวลาไปก่อนยุคคสช.และกลับไปล้าหลังกว่าเดิม โดยได้มีการอ้างว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้งบ 100 ล้านบาทแต่ผู้มาใช้สิทธิ์น้อย ตนตั้งคำถามว่าสำนักงานประกันสังคม ได้สรุปบทเรียนเหล่านี้หรือไม่ เกิดปัญหาอะไรขึ้นถึงมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยการประชาสัมพันธ์น้อยไปหรือไม่หน่วยเลือกตั้งไกลไปหรือไม่ และควรมีการแก้ไขในการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่กลับไม่ทำกลับมีการแก้กฎหมายให้ถอยหลังลงคลอง ทำให้เกิดคำถามจากผู้ประกันตนที่ฝากตนมาว่า มีใครได้ประโยชน์จากการแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือไม่ ในวันนี้เมื่อมีกติกาที่ไปข้างหน้าแล้วทำไมสำนักงานประกันสังคมถึงจะฉุดรั้งถอยหลังลงคลองไปอีก และขอให้สส.ร่วมกันคัดค้านกับเราด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าวตนเตรียมยื่นร้องเรียนไปยังสำนักงานประกันสังคมแน่นอนรวมถึงให้ทบทวนความโปร่งใสในกระบวนการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วย