ครม.ยืดวีซ่าฟรีท่องเที่ยว 'คาซัคสถาน' อีก 6 เดือน กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ครม.ยืดวีซ่าฟรีท่องเที่ยว 'คาซัคสถาน' อีก 6 เดือน กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง

ครม.มีมติยืดวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวคาซัคสถานอีก 6 เดือน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง รับทราบข้อเสนอแนะ ป.ป.ช. ปมดิจิทัลวอลเล็ต โยนคณะทำงานศึกษาตามกรอบเวลากำหนด

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ก่อนการประชุม ครม. ตนได้หารือกับรองเลขาธิการสหประชาชาติ นางอามีนา เจ. โมฮัมเหม็ด ได้พูดคุยถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งชื่นชมไทยในการแก้ไขปัญหาและรับมือฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ และแม้ปัญหายังมีอยู่ แต่เราจะเดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป 

อย่างไรก็ตามปัญหานี้มีความเชื่อมโยงถึงปัญหาเศรษฐกิจ และมันไม่ใช่แค่ปัญหาภายในประเทศอย่างเดียว ที่เราประสบปัญหาเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากเพื่อนบ้านยังมีการเผาอยู่ ซึ่งเป็นผลพวงจากเรื่องเศรษฐกิจ เนื่องจากมีเรื่องของทุนเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชต่างๆ ไม่เพียงพอ ตนได้เสนอนางอามีนาว่าให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ให้กับประเทศที่มีรายได้น้อย ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะได้พัฒนาไปพร้อมกัน ลดปัญหาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 

นายเศรษฐา กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีมหามงคล อยากขอความร่วมมือไปยังกรมราชทัณฑ์ ผ่านกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานความมั่นคง กองทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการรักษาความสะอาด พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า ถนน สวนสาธารณะ ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดและสวยงาม ลดปัญหาน้ำท่วมด้วย 

รวมถึงยังขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ศึกษารายละเอียดการใช้ถ้อยคำเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกียรติและศักดิ์ศรีคนทุกกลุ่ม ไม่ให้เป็นการลดทอนคุณค่าขอเพศสภาพและสถานะ เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลาย เรื่องคำพูดหรือการด้อยค่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น และในเรื่องนี้อยากให้วิปรัฐบาลไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.รับรองเพศสภาพ ที่จะเสนอต่อสภา โดยขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งเสนอร่างกฎหมายต่อ ครม. และสภา 
 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติขยายยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวคาซัคสถานไปอีก 6 เดือน ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค. เพราะถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้ามาแล้วจับจ่ายที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

อีกทั้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet รับไปพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อยุติแล้วนำเสนอต่อ ครม.ใน 30 วัน ตามที่ตนได้แจ้งต่อสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ. รวมถึงรับทราบการจัดการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. ที่ จ.พะเยา