ฝุ่น PM2.5 วิกฤติหนัก! กทม.ขอความร่วมมือรัฐ - เอกชน Work From Home 15 - 16 ก.พ.67

ฝุ่น PM2.5 วิกฤติหนัก! กทม.ขอความร่วมมือรัฐ - เอกชน Work From Home 15 - 16 ก.พ.67

ค่าฝุ่น PM2.5 วิกฤติหนัก! กทม.ประกาศ Work From Home 15 - 16 ก.พ.67 ขอความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ - เอกชน ยกระดับป้องกันสุขภาพเข้มข้น

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ประกาศหน่วยงาน กทม. ทำงานที่บ้าน (Work From Home) และขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน 151 แห่ง (60,279 คน) ในวันที่ 15 - 16 ก.พ.2567 ด้วย

นายชัชชาติ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม. ยังคงเปิดตามปกติ เนื่องจากโรงเรียนเป็นพื้นที่ Safe Zone ที่มีการทำห้องเรียนปลอดฝุ่น สำหรับป้องกันฝุ่นให้แก่เด็กนักเรียน มีการแจกหน้ากากอนามัย และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เช่น งดกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของผู้บริหารในพื้นที่

ฝุ่น PM2.5 วิกฤติหนัก! กทม.ขอความร่วมมือรัฐ - เอกชน Work From Home 15 - 16 ก.พ.67

ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. รายงานค่า PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ก.พ.2567 ณ เวลา 11.00 น. มีค่ามากกว่า 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 20 เขต คือ คลองสามวา ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางเขน บางบอน บางพลัด บึงกุ่ม ประเวศ ลาดกระบัง หนองแขม หนองจอก  คันนายาว ตลิ่งชัน บางนา ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย มีนบุรี ยานนาวา หลักสี่ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมมีการแจ้งเตือนใน LINE ALERT 

ฝุ่น PM2.5 วิกฤติหนัก! กทม.ขอความร่วมมือรัฐ - เอกชน Work From Home 15 - 16 ก.พ.67

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้คาดการณ์สถานการณ์ค่า PM2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 ก.พ.67 ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์แนวโน้มการระบายอากาศบริเวณ กทม. และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.พ.67 ว่ามีการระบายอากาศอ่อน ประกอบกับอากาศใกล้พื้นผิวมีลักษณะปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยทิศทางลมระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.พ.67 เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมตะวันออก ซึ่งพื้นที่ กทม. เป็นพื้นที่ท้ายลม อีกทั้งระหว่างวันที่ 10 - 13 ก.พ.67 มีจุดเผาจำนวนมากในประเทศไทยทั้งบริเวณภาคกลางและอีสาน (3,241 จุด) และกัมพูชา (14,939 จุด)

ฝุ่น PM2.5 วิกฤติหนัก! กทม.ขอความร่วมมือรัฐ - เอกชน Work From Home 15 - 16 ก.พ.67

ทั้งนี้ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือสั่งการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวด และดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567 ดังนี้

1. เข้มงวดตรวจวัด ตรวจจับรถยนต์ควันดำทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด
2. ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยการจราจร และกวดขันห้ามจอดรถในถนนสายหลักสายรองตลอดเวลา
3. ขอความร่วมมือทำงานหรือปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๕/๓๗๗ ลงวันที่ 18 ม.ค. 2567 และใช้รถเท่าที่จำเป็น ไม่ขับ...ช่วยดับเครื่อง
4. ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
5. ควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
6. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทำ Big Cleaning บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และแพลนท์ปูน รวมถึงงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท
7. เข้มงวดตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท
8. เพิ่มความถี่ในการล้าง และดูดฝุ่นถนน ฉีดล้างต้นไม้ ใบไม้ และทำความสะอาดป้ายรถเมล์อย่างต่อเนื่อง
9. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยจากฝุ่นละออง PM2.5 ให้กับประชาชน และแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ AIRBKK หากประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางแอปพลิเคชัน Traffy Fondue
10. ออกหน่วยบริการสาธารณสุข และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลินิกมลพิษทางอากาศดูแลสุขภาพประชาชน
11. ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ในส่วนของภาคเอกชนที่ลงทะเบียน เป็นการแสดงความประสงค์ในการให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ การจะ WFH หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน หรือบริษัทนั้นๆ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์