จนลง 2.6 พันล.! ส่องสมบัติ ‘สุทธิพงษ์’ นั่งปลัด มท. 3 ปี ‘ภริยา’ อู้ฟู่ 7.5 พันล.

จนลง 2.6 พันล.! ส่องสมบัติ ‘สุทธิพงษ์’ นั่งปลัด มท. 3 ปี ‘ภริยา’ อู้ฟู่ 7.5 พันล.

ทรัพย์สินรวม 7.5 พันล้านบาท! ‘สุทธิพงษ์ จุลเจริญ’ นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครบ 3 ปี ‘กุญชร’ เศรษฐินีนักธุรกิจดัง มีเงินลงทุนสารพัดธุรกิจ 6.2 พันล้านบาท รายได้รวมต่อปีกว่า 958 ล้านบาท บริจาคการกุศล 127 ล้านบาท พบสมบัติลดลงจากปี 64 กว่า 2.6 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี เมื่อ 1 ต.ค. 2566 ระหว่างเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยเขาแจ้งมีทรัพย์สิน 20,930,059 บาท ได้แก่ เงินฝาก 400,179 บาท เงินลงทุน 2,336,830 บาท ที่ดิน 15 แปลง 18,193,050 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6,485,853 บาท ป็นเงินเดือน/โบนัส/ค่าตอบแทนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 5,970,417 บาท

ส่วน น.ส.วันดี กุญชรยาคง เศรษฐินีนักธุรกิจ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 7,530,177,738 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 3,703,632 บาท เงินลงทุน 6,265,004,084 บาท เงินให้กู้ยืม 640,900,553 บาท ที่ดิน 29 แปลง 157,704,050 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11 หลัง 217,362,104 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 244,503,314 บาท มีหนี้สิน 29,760,517 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 958,249,789 บาท เป็นเงินเดือน/โบนัส/ค่าตอบแทน 35,127,598 บาท เงินปันผลระหว่างปี 2564-2566 รวม 922,729,616 บาท จำหน่ายกระแสไฟฟ้า 392,573 บาท มีรายจ่ายรวม 176,472,319 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินบริจาคการกุศลกว่า 127 ล้านบาท และบริจาคที่ดิน มูลค่า 1 ล้านบาทเศษ

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,551,107,798 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 29,760,517 บาท

จนลง 2.6 พันล.! ส่องสมบัติ ‘สุทธิพงษ์’ นั่งปลัด มท. 3 ปี ‘ภริยา’ อู้ฟู่ 7.5 พันล.

อย่างไรก็ดีนายสุทธิพงษ์ เคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 10,225,498,325 บาท ไม่มีหนี้สิน เท่ากับว่า ทรัพย์สินรวมของทั้งคู่ลดลง 2,674,390,527 บาท

สำหรับนายสุทธิพงษ์ คือลูกหม้อของกระทรวงมหาดไทย ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงตั้งแต่ปี 2564 ส่วน น.ส.วันดี กุญชรยาคง คือนักธุรกิจหญิงชื่อดัง เคยถูกจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ว่าเป็นเศรษฐินีร่ำรวยอันดับ 49 ของไทย โดยเฉพาะธุรกิจ “โซลาร์ฟาร์ม” ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเคยถูกองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มอบรางวัล Leading a Woman Powered Solar energy Transformation ในฐานะสตรีที่ประสบความสำเร็จ ในการทำงานที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่มนุษยชาติ (Momentum For Change : Change for Good) ด้วย