‘ปชป.’ ชี้ ป่วน ‘ขบวนเสด็จ’ ยอกย้ำ ไม่ควรนิรโทษกรรม คดี ‘ม.112’

‘ปชป.’ ชี้ ป่วน ‘ขบวนเสด็จ’ ยอกย้ำ ไม่ควรนิรโทษกรรม คดี ‘ม.112’

“จุรินทร์” ชี้ “นิรโทษกรรม” ต้องพิจารณารอบคอบ ครอบคลุมความผิดลักษณะใด ย้ำ ต้องไม่รวมคดี “ม.112” ยกกรณีป่วนขบวนเสด็จ ยิ่งตอกย้ำไม่สมควร ระบุ ต้องยกเว้น คดีทุจริต-คดีอาญาร้ายแรง ด้วย หวั่น คนไม่กลัวกฎหมาย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการนิรโทษกรรมผู้ต้องคดี ม.112 ว่า ขณะนี้สภามีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมเพื่อความปรองดอง ขณะเดียวกันก็มีพรรคการเมืองบางพรรคได้มีการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยการนิรโทษกรรมสามารถทำได้ แม้แต่ในอดีตก็เคยมีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้น 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญก็คือ ถ้าจะมีการนิรโทษกรรมในอนาคต ควรจะครอบคลุม ความผิดในลักษณะใดบ้าง ตรงนั้นคือหัวใจสำคัญ ซึ่ง การนิรโทษกรรมต้องไม่รวมคดีทุจริตคอร์รัปชั่นและ ม.112 รวมทั้งคดีอาญาร้ายแรง เพราะอนาคตจะทำให้คนไม่เกรงกลัวกฎหมาย และกลายเป็นการส่งเสริมการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว และจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งแตกแยกมากกว่าการสร้างความปรองดอง 

    

โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณีการป่วนขบวนเสด็จ ยิ่งเป็นการตอกย้ำการไม่สมควรนิรโทษกรรมความผิดตาม ม.112 ซึ่งขอเสนอให้กรรมาธิการของสภารับไปพิจารณาด้วย