‘พัชรวาท’ สั่ง 2กรม ใน ’ทส.‘ แก้ปัญหาภัยแล้ง เตรียมเปิดศูนย์ฯ 12 ก.พ.นี้

‘พัชรวาท’ สั่ง 2กรม ใน ’ทส.‘ แก้ปัญหาภัยแล้ง เตรียมเปิดศูนย์ฯ 12 ก.พ.นี้

“พัชรวาท” เด้งรับนโยบาย “นายกฯ” แก้ภัยแล้ง มอบ "กรมทรัพยากรน้ำ - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล" จับมือระดมกำลังแก้ปัญหาให้ ปชช. อย่างทันท่วงที เตรียมเปิดศูนย์ฯ 12ก.พ.นี้

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2567 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเตรียมการแก้ปัญหาดังกล่าวตามนโยบายแล้ว โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วประเทศได้ทันท่วงที ซึ่งมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาในภาวะน้ำแล้งเร่งสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะที่มีศักยภาพเพื่อสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในการกระจายน้ำ เตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เร่งสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำ และจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งสำรวจเพิ่มน้ำต้นทุนและซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลเดิม และเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยให้ความสำคัญในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรกรรมตามลำดับ 

อย่างไรก็ตามวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ตนจะเป็นประธานเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้ง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม