'ปดิพัทธ์'ตั้งทีมอิสระ ระดมความเห็นสร้างสภาใหม่ เน้น 6 จุดเสียงข้างน้อยไม่ตรวจรับ

'ปดิพัทธ์'ตั้งทีมอิสระ ระดมความเห็นสร้างสภาใหม่ เน้น 6 จุดเสียงข้างน้อยไม่ตรวจรับ

"ปดิพัทธ์" เผยตั้งคณะกรรมการอิสระ ระดมความเห็นสร้างสภาใหม่ เน้น 6 จุดเสียงข้างน้อยไม่ตรวจรับ เหตุก่อสร้างผิดแบบ

ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจรับอาคารรัฐสภา โดยได้ตั้งคณะกรรมการอิสระชุดใหม่ เป็นที่ปรึกษาจัดทำข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรม เพื่อส่งความเห็นให้สำนักเลขาธิการและกรรมการตรวจการจ้าง ให้ได้ข้อสรุปว่าเราจะยืนรับอาคารนี้ และแก้ไขสัญญาหรือไม่ หากข้อกำหนดทางวิศวกรรม เรายอมรับได้ แต่สังคมยอมรับได้หรือไม่

อย่างไรตาม หากความเห็นออกมาแล้วคณะกรรมการตรวจรับสภาในเสียงข้างน้อย มีความเห็นที่แข็งแรงขึ้น ก็จำเป็นจะต้องยืน และดูว่าทางผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขอาคารรัฐสภาให้ตรงตามแบบหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ คงไม่ได้ตรวจสอบย้อนไปถึงปี 2556 แต่จะเน้น 6 จุดที่กรรมการเสียงข้างน้อยไม่รับ เนื่องจากไม่ตรงตามแบบ ทั้งนี้ มีกรอบเวลาพิจารณา 90 วัน และคาดว่าจะได้ความเห็นมาในปลายเดือน ก.พ. นี้

คณะกรรมการอิสระชุดใหม่ จะประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐสภา ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการตรวจรับทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญาของรัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม รวมถึงตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมบัญชีกลาง สภาวิศวกรรม และสภาทนายความแห่งประเทศไทย องค์ประกอบเหล่านี้ แม้เราไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นกลางตลอด แต่เราพยายามทำความเห็นที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด เพราะความเป็นกลางขึ้นอยู่กับฝ่ายใดจะมอง