กทม.แจงฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ พุ่งเกินมาตรฐาน เหตุมีการเผาในกัมพูชา

กทม.แจงฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ พุ่งเกินมาตรฐาน เหตุมีการเผาในกัมพูชา

โฆษก กทม.เผยสาเหตุที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ กทม.สูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนกรุงเทพฯ เพราะฝุ่นภายนอกประเทศ ตรงกับวันที่เกิดการเผาในกัมพูชา 

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2567 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสาเหตุที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ สูงขึ้น จนเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม และสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบทางเดินหายใจ ว่า ปัจจัยหลักที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ ค่าฝุ่น กทม. สูงขึ้น คือ ฝุ่นจากภายนอกกรุงเทพฯ และจากภายนอกประเทศ ซึ่งจากรายงานเกิดจากการเผา โดย 84% ของวันที่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. ตรงกับวันที่พบ การเผาในกัมพูชา เกิน 1,000 จุด และ 100% ของวันที่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ตรงกับวันที่พบการเผาในกัมพูชาเกิน 1,000 จุด

กทม.แจงฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ พุ่งเกินมาตรฐาน เหตุมีการเผาในกัมพูชา

นายเอกวรัญญู กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าในปี 2566 ตรวจพบ จุดเผาในประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 25,856 จุด และในปี 2567 เพิ่มเป็น 49,983 จุด มากขึ้นถึง 93% ส่วนในประเทศพบจุดเผาในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยปี 2566 พบจุดเผา จำนวน 5,981 จุด และในปี 2567 ลดลงเหลือ 3,252 จุด ลดลง 46% ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ 2566 พบจุดเผา เพียง 6 จุด ส่วนปี 2567 พบจุดเผา 1 จุด ลดลง 83%

กทม.แจงฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ พุ่งเกินมาตรฐาน เหตุมีการเผาในกัมพูชา

โฆษก กทม. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าฝุ่นจากเครื่องตรวจวัดระดับพื้นดิน ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่จตุจักร เทียบกับเครื่องตรวจวัดเสาสูงระดับ 110 เมตร ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อค่าฝุ่นของเครื่องตรวจวัดระดับพื้นดินสูงกว่า 50 มคก./ลบ.ม. เท่ากับมีโอกาส 71% ที่ค่าฝุ่นของเครื่องตรวจ 110 เมตร จะสูงกว่าอย่างมีนัย (มากกว่า 10 มคก./ลบ. ม.) และเมื่อค่าฝุ่นของเครื่องตรวจวัดระดับพื้นดินต่ำกว่า 37.5 มคก./ลบ.ม. เท่ากับมีโอกาส 80% ที่ 1.ค่าฝุ่นของเครื่องตรวจวัดระดับ 110 เมตร จะตํ่ากว่า หรือ 2.ค่าฝุ่นของเครื่องตรวจวัดระดับ 110 เมตร จะสูงกว่าอย่างไม่มีนัย (ในอัตราที่น้อยกว่า 5 มคก./ลบ.ม.)

นายเอกวรัญญู กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม จุดความร้อน (Hot Spot) คือ จุดที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลก ซึ่งส่วนมากก็คือ ความร้อนจากไฟ แสดงในรูปแบบแผนที่เพื่อนำเสนอตำแหน่งที่เกิดไฟในแต่ละพื้นที่แบบคร่าวๆ การได้มาซึ่งข้อมูลจุดความร้อนอาศัยหลักการที่ว่า ดาวเทียมสามารถตรวจวัดคลื่นรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนที่เกิดจากไฟ (อุณหภูมิสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส) บนพื้นผิวโลก จากนั้นจะประมวลผลแสดงในรูปแบบจุด ซึ่งต้องขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา GISTDA และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์