'สภา' มติเอกฉันท์ รับหลักการ 'ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด' 7ฉบับ

'สภา' มติเอกฉันท์ รับหลักการ 'ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด' 7ฉบับ

มติสภาฯ เอกฉันท์ รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด ทั้ง 7 ฉบับ หวังผลักดันมีกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นวาระเร่งด่วน

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณากลุ่มร่าง  (พ.ร.บ.)  เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และฝุ่นพิษ รวม 7 ฉบับ ในวาระแรก ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมสภาฯ สัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยการอภิปรายของ สส. ยังคงสนับสนุนให้สภาฯรับหลักการในวาระแรก เพื่อให้มีกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ มีมาตรการทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ การลดการเผาพืชผลการเกษตร ลดควันไอเสียรถยนต์ และทุกหน่วยงานราชการต้องบูรณาการให้ความร่วมมือกัน บังคับใช้กฎหมายให้เกิดอากาศบริสุทธิ์

หลังจากอภิปรายครบถ้วนทุกคนแล้ว ที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ทั้ง 7ฉบับด้วยคะแนนเอกฉันท์ท่วมท้น 443 ต่อ0 เสียง ไม่ลงคะแนน1 โดยให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 39คน มาพิจารณาในวาระ2ต่อไป