นายกฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงฯ แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่น PM 2.5

นายกฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงฯ แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่น PM 2.5

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 พร้อมเป็นประธานเปิดปฏิบัติการฝนหลวงฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ลดผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการเชื่อมโยงระบบขนส่งและเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกันหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนภาคเหนือหลายจังหวัด 

นายกฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงฯ แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่น PM 2.5

รมว.ไชยา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เตรียมมาตรการรับมือสภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือในช่วงมกราคม - พฤษภาคม ที่มักประสบปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยจัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในการใช้พื้นที่สนามบิน เพื่อเตรียมทำปฏิบัติการฝนหลวงตามพื้นที่จังหวัดที่ประสบปัญหาหมอกควัน และไฟป่าซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2567 โดยมีกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องบินฝนหลวงพ่นละอองน้ำ เพื่อดูดซับฝุ่น PM 2.5 และบรรเทาหมอกควันจากไฟป่า อีกด้วย