‘สมศักดิ์’ ประกาศ 4ปี สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หายจน ด้วยโครงการโคแสนล้าน

‘สมศักดิ์’ ประกาศ 4ปี สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หายจน ด้วยโครงการโคแสนล้าน

“สมศักดิ์” แจงสภาฯ วาระพิจารณา งบฯ67 ยัน รัฐบาล มีแนวทางแก้จน ตามสโลแกน นายกฯ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ชู ”โคแสนล้าน” เลี้ยง 5 แสนครอบครัว คาด 10 ปี ชาวบ้านมีวัว 178 ตัว จากเริ่มต้น2ตัว ประกาศ 4 ปี สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หายจน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ว่า ในฐานะที่ตนกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงขอชี้แจงในประเด็นการแก้ปัญหาความยากจนว่า เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล เพราะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตร มีนโยบายสร้างรายได้ ทั้งด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ โดยมีสโลแกนว่า ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ตนจึงอยากชี้ให้เห็นว่า สโลแกนนายกฯ เป็นจริง และสามารถทำได้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านฯ และ ศอ.บต. ได้พัฒนาโครงการและปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของนายกฯ ทำให้ ศอ.บต.จัดทำงบประมาณ ปี 2567 นอกจากเน้นความสงบสุขในจังหวัดชายแดนใต้แล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยงบประมาณ 590 ล้านบาท พร้อมมีแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 444 ล้านบาท เพื่อมุ่งเน้นครัวเรือนยากจนให้ลดลง พร้อมทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ด้วยการผลักดันสู่เมืองปศุสัตว์ โดยส่งเสริมเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ เช่น ปูไข่ นกกรงหัวจุก วัวพรีเมี่ยม เป็นอาชีพเสริม 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนกองทุนหมู่บ้านฯ จะใช้งบประมาณสนับสนุนแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ในโครงการโคแสนล้าน โดยคาดว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในโครงการ จะมีรายได้ภายใน 4 ปี ซึ่งโครงการจะสนับสนุนให้กู้ยืม ครอบครัวละ 5 หมื่นบาท เพื่อใช้เลี้ยงวัวครอบครัวละ 2 ตัว โดยจะนำร่อง 5 แสนครัวเรือน พร้อมนำนวัตกรรมเสริมมาใช้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีผสมเทียม เพื่อเป็นตัวช่วย ผลิตวัวสายพันธุ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยมาก เพราะรัฐบาล จะสนับสนุนดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปีที่ 4 จะมีโคถึง 10 ตัว จากที่เริ่มต้น 2 ตัว จะทำให้มีรายได้ 250,000 บาท และหากคำนวนทั่วประเทศ จะมีมูลค่าถึง 125,000 ล้านบาท 

“ผมขอประกาศในนโยบาย 4 ปี สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จะหายจน เพราะถ้าเลี้ยง 10 ปี จากที่เริ่มต้นเลี้ยง 2 ตัว จะมีโคถึง 178 ตัว มูลค่ากว่า 4,450,000 บาท โดยจะเห็นได้ว่า การแก้ปัญหาความยากจน ไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเสมอไป ซึ่งขอให้เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และจริงใจในการแก้ปัญหา รวมถึงเราต้องมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลที่ชัดเจน และการแก้ปัญหาความยากจน ก็จะสามารถทำได้” นายสมศักดิ์ กล่าว