เปิดยอดบริจาคพรรค ต.ค.66 ‘พรเพ็ญศิริ’ เซเลปดังควักให้ ‘เพื่อไทย’ 3 ล้าน

เปิดยอดบริจาคพรรค ต.ค.66 ‘พรเพ็ญศิริ’ เซเลปดังควักให้ ‘เพื่อไทย’ 3 ล้าน

เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง ต.ค. 66 ‘พรเพ็ญศิริ’ เซเลปชื่อดัง-นักธุรกิจอสังหาฯ ควักให้ ‘เพื่อไทย’ 3 ล้าน ส่วน ‘ภูมิใจไทย’ ได้ 1.9 ล้าน ‘ก้าวไกล’ 1.2 ล้าน รทสช.แค่ 1 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่สรุปยอดเงินบริจาคของพรรคการเมือง ประจำเดือน ต.ค. 2566 มีทั้งสิ้น 12 พรรค มีผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 134 ราย เป็นเงินรวม 7,494,899 บาท

โดยพรรคเพื่อไทยมียอดบริจาคมากสุดที่ 3 ล้านบาท จากผู้บริจาครายเดียวคือ น.ส.พรเพ็ญศิริ ชิ้นศิริ เซเลบริตี้ชื่อดัง และนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันเธอเป็นกรรมการบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ศิริศักดิ์ อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด, บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด และบริษัท สิริ เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย มีผู้บริจาค 66 ราย ยอดรวม 1,980,000 บาท พรรคก้าวไกล ผู้บริจาครวม 56 ราย ยอดรวม 1,257,800 บาท (บริจาคเงิน 1,144,800 บาท บริจาคเป็นประโยชน์อื่นใด 113,000 บาท)

ส่วนพรรครักษ์ธรรม มีผู้บริจาคเป็นประโยชน์อื่นใด 2 ราย รวม 21,000 บาท พรรคไทยศรีวิไลย์ ยอดบริจาค 2 แสนบาท พรรคกล้าธรรม (เดิมชื่อพรรคเศรษฐกิจไทย) ผู้บริจาค 1 ราย 375,000 บาท พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ผู้บริจาค 1 ราย 10,000 บาท