‘อัญชลี ’ บ้านใหญ่ภูเก็ต ลาออกปชป. ชี้ละอายใจ ต่อสมาชิกพรรค

‘อัญชลี  ’ บ้านใหญ่ภูเก็ต ลาออกปชป. ชี้ละอายใจ ต่อสมาชิกพรรค

“อัญชลี วานิช เทพบุตร ” อดีตสส.“บ้านใหญ่ภูเก็ต” ลาออกปชป. ชี้ละอายใจ ต่อสมาชิกที่ซื่อตรง-เพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ของพรรค 

ยังคงเกิดปรากฎการณ์เลือดไหลต่อเนื่องสำหรับ พรรคประชาธิปัตย์ ล่าสุดคือกรณีของนางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตสส.ภูเก็ต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบุว่า สจฺจํ เว อมตา วาจา คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย .. ถือเป็นคติพจน์ที่ชาวประชาธิปัตย์ทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตนทางการเมืองมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคในปีพ.ศ.2489 ตั้งแต่หัวหน้าพรรคคนที่1จนกระทั่งถึงคนที่8

ดิฉันเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2535

จวบจนปัจจุบัน 2566 กว่า31ปี ด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวและเป็นนักการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดชีวิตการเป็นนักการเมืองด้วยความภาคภูมิใจในหลักการ..ในอุดมการณ์ที่ซื่อตรงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักเสมอมา แลทุกครั้งก็จะบอกพี่น้องประชาชน มวลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ว่า  พรรคประชาธิปัตย์เป็นของประชาชน..โดยประชาชน ..เพื่อประชาชน

 

จวบจน..9ธค.2566 มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ที่จะเป็นผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์.. กลับเป็นผู้

“เสียสัตย์” ในสัจจะวาจาว่า จะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต

เมื่อผู้นำพรรคยุคนี้..ไม่อาจดำรง คติพจน์แห่งพรรค อุดมการณ์ของพรรค ไม่อาจรักษา สัจจะวาจาแห่งตนได้

‘อัญชลี  ’ บ้านใหญ่ภูเก็ต ลาออกปชป. ชี้ละอายใจ ต่อสมาชิกพรรค

ดิฉันจึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นับแต่บัดนี้

เพราะละอายใจต่อมวลสมาชิกที่ซื่อตรงต่อพรรค เพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ของพรรค  พร้อมขอขอบคุณ พรรคประชาธิปัตย์ มวลสมาชิกพรรค เพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองที่ร่วมกันมั่นคงต่อพรรคมาจนถึงวันนี้    จนกว่าเราจะพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนางอัญลี เป็นอดีตสส.ภูเก็ตหลายสมัย โดยเป็นภรรยานายทศพร เทพบุตร อดีตสส. และเป็น "บ้านใหญ่ภูเก็ต"

นอกจากนี้นางอัญชลี ยังเคยเป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) อีกด้วย