โฉมหน้ากก.บห. ปชป.'นราพัฒน์' รองหัวหน้า -'ดร.เอ้' คุมกทม. 'เดชอิศม์' เลขาฯ

โฉมหน้ากก.บห. ปชป.'นราพัฒน์' รองหัวหน้า -'ดร.เอ้' คุมกทม. 'เดชอิศม์'  เลขาฯ

โฉมหน้ากรรมการบริหารปชป.ชุดใหม่ "เฉลิมชัย" คุมเบ็ดเสร็จ "นราพัฒน์" รองหัวหน้าตามภารกิจ-ดร.เอ้ คุมกทม.- ชัยชนะ คุมภาคใต้ ขณะที่ "เลขาธิการพรรค" ตามคาดลงล็อค "เดชอิศม์ " ส่วนโฆษกฯยังเป็น "ราเมศ" คนเดิม

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3 เพื่อเลือก หัวหน้าพรรค และคณะกรรมการ(กก.บห.)พรรคชุดใหม่ หลังจากที่ที่ประชุมมีมติเลือกนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นหัวหน้าพรรค 

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การเลือก "รองหัวหน้าพรรคประจำภาค 5 คน" ดังนี้

  • นายสมบัติ ยะสินธุ์ สส.แม่ฮ่องสอน เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ
  • นายไชยยศ จิรเมธากร อดีตรองหัวหน้าพรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน
  • นายประมวล พงศ์ถารวาเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง
  • นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้
  • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ "ดร.เอ้"  อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม. เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคกทม.

ส่วน "รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 8 คน"  ประกอบด้วย 

1.นายนริศ ขำนุรักษ์  อดีตรมช.มหาดไทย

2.น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร อดีตรองเลขาธิการพรรค

3.พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาราเล่ สส.สงขลา

4.นายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ  

5. นายธารา ปิตุเตชะ อดีตสส.ระยอง  

6.นต.สุธรรม ระหงษ์  ผอ.พรรคฯ

7. นายมนตรี ปาน้อยนนท์ อดีตสส.ประจวบฯ

และ 8. นายอภิชาติ ศักดิเศรษฐ

ขณะที่ตำแหน่งโฆษกพรรค ยังเป็น นายราเมศ รัตนเชวง คนเดิม

จากนั้นเป็นการเลือกเลขาธิการพรรค โดยนายเฉลิมชัย เสนอ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา เป็นเลขาธิการพรรค

ส่วน รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย

1.น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร สส.พัทลุง

2.นายจักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์ สส.ประจวบฯ

3.น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง  

4.นายชนินทร์ รุ่งแสง อดีตสส.กทม.

5.นายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา  

และ6.นางกันตวรรณ ตันเถียร  อดีตสส.พังงา 

 

สำหรับตำแหน่งเหรัญญิกพรรค คือนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ สส.กทม.

นายทะเบียนพรรคคือ นายวิรัช  ร่มเย็น อดีตสส.ระนอง