‘ปานปรีย์’ พบ ‘รมว.กต.เมียนมา’ หวังยกระดับความช่วยเหลือมนุษยธรรมชายแดน

‘ปานปรีย์’ พบ ‘รมว.กต.เมียนมา’ หวังยกระดับความช่วยเหลือมนุษยธรรมชายแดน

ปานปรีย์ พหิทธานุกร พบตาน ฉ่วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา หารือถึงความมุ่งหวังให้ฝ่ายต่างๆ ในเมียนมาหาทางออกจากความขัดแย้งผ่านการเจรจาอย่างสันติ พร้อมยกระดับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชายแดน

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า ก่อนเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนายตาน ฉ่วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ในประเด็นสถานการณ์ในเมียนมา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความมุ่งหวังให้ฝ่ายต่างๆ ในเมียนมา หาทางออกจากความขัดแย้งผ่านการเจรจาอย่างสันติ โดยฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด อีกทั้งฝ่ายไทยยังได้หยิบยกประเด็นข้อริเริ่มยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งฝ่ายเมียนมาเห็นพ้องด้วย และทั้งสองฝ่ายพร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือรายละเอียดในการดำเนินการต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเมียนมาจะส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาประชุมที่ประเทศไทย ในโอกาสแรก และหากการดำเนินการในระยะแรกประสบผลสำเร็จ อาจเชิญให้องค์กรความช่วยเหลืออื่นๆ เข้ามาร่วมมีบทบาทด้วยในอนาคต

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่า การยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามแนวชายแดนจะเป็นการช่วยบรรเทาข้อห่วงกังวลต่าง ๆ และตอบสนองต่อความมุ่งหมายของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการของอาเซียนด้วย โดยหวังว่า การดำเนินการในเรื่องนี้จะนำไปสู่การสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างเมียนมากับอาเซียน และระหว่างเมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศต่อไป

‘ปานปรีย์’ พบ ‘รมว.กต.เมียนมา’ หวังยกระดับความช่วยเหลือมนุษยธรรมชายแดน

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์