'สภากลาโหม' เคาะเพิ่มป่วย 3 กลุ่มโรค ไม่ต้อง' เกณฑ์ทหาร'

'สภากลาโหม' เคาะเพิ่มป่วย 3 กลุ่มโรค ไม่ต้อง' เกณฑ์ทหาร'

"สภากลาโหม" รับลูก สมช.หลังเป็นแกนหลักบอร์ด”ต้านก่อการร้าย-เขตแดน” เคาะเพิ่ม3 โรค ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร “สุทิน”เตรียมถกจีบีซีไทย-ลาว การค้าชายแดน คลี่ึคลายปัญหาเขตแดนเปลี่ยน


7 ธ.ค.ที่กระทรวงกลาโหม พลเรือตรี ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์  โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ในที่ ประชุมสภากลาโหม ได้รับทราบรายงาน ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นไกลในการแก้ไขสถานการณ์การก่อการร้ายสากลในปัจจุบัน ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน  ให้กลับไปสู่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่จะเป็นกลไกลหลักในการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 

คณะกรรมการชุดที่2คือคณะกรรมการ พิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย ซึ่งมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน มีผู้แทนเหล่าทัพเป็นกรรมการ
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีความจำเป็น เพราะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาปัญหาที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนหรือปัญหาเขตแดนในเชิงยุทธศาสตร์
หรือระดับนโยบายอำนาจที่กระทบ ต่อนโยบายต่างประเทศ 

และ ในห้วง21-22 ธันวาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยเรื่องการค้าชายแดนปัญหาในเรื่องสภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดน้ำลด เกาะ แก่ง หรือเกิดกรณีใดเพิ่มขึ้นมา ทำให้เขตแดนมีการเปลี่ยนก็ต้องมีการไปคุยกัน


ที่ประชุมสภากลาโหมยังเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ ออกตามความ ร่างพรบ.การรับราชการทหารพ.ศ.2497 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม3 กลุ่มโรคจากเดิม 12 เป็น 15 ตุ่ม น้ำพอง โรคลำไส้พองแต่กำเนิด โรคเอนไซม์เม็ดเลือดแดงผิดปกติ G6ED ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของทหารกองเกิน ที่จะเข้าเป็นทหารกองประจำการ