'เศรษฐา' ส่ง 'สมศักดิ์' แจงปม สส. ฝากตั้ง 'ผกก.' ยันตามกรอบกม.ทำไม่ได้

'เศรษฐา' ส่ง 'สมศักดิ์' แจงปม สส. ฝากตั้ง 'ผกก.' ยันตามกรอบกม.ทำไม่ได้

"สมศักดิ์" แจงแทน "เศรษฐา" ตามกรอบกฎหมาย-จริยธรรม ฝ่ายการเมืองแทรกแซงตั้ง "ขรก.-ตร." ไม่ได้ ด้าน "ปธ.กมธ.ตำรวจ" จี้ ขอพบ นายกฯ ที่ทำเนียบ ยกเคส "ทักษิณ" อดีตยังเคยมาชี้แจง

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.30 น. มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาฯ ที่มีนายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานกมธ. โดยมีวาระพิจารณากรณีที่ปรากฎข่าวว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการ เป็นเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าจะมีการใช้อำนาจก้าวก่ายหรือแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ซึ่งนายกฯ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ  เข้าชี้แจงแทน

โดยนายชัยชนะ ไม่ใช่เรื่องกระทำผิดตามเอกสาร แต่เป็นคำพูดของนายกฯ​คนที่ชี้แจงได้ดีที่สุด คือนายกฯ เพราะเป็นการพูดภายใต้จิตสำนึกของนายเศรษฐา ข้อเท็จจริงอยู่ในตัวเอง เมื่อนายกฯ ติดภารกิจที่สำคัญมากกว่าประเทศคือสัมมนาพรรคเพื่อไทย ดังนั้นของให้รองนายกฯ พูดภายใต้รกบอกฎหมายแต่ขอฝากถึงนายกฯ ด้วยว่าหากไม่สะดวกมาที่สภาฯ แต่หากว่าง กมธ.จะขอไปเจอที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสอบถามสิ่งที่พูดดังกล่าว ได้ยั้งคิดหรือหมายถึงอะไร


ทั้งนี้นายสมศักดิ์ ชี้แจงต่อกมธ. ตอนหนึ่งว่า การแต่งตั้งใครไม่ใช่ใช้ความรักหรือความชอบ เพราะต้องทำตามกรอบของรัฐธรรมนูญ 2560 มีกรอบตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ และแนวทางตามกรอบจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ ซึ่งกำหนดหลักการไว้คือ ข้าราชการการเมืองไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมายกำหนด  นอกจากนั้นแล้วการโยกย้ายข้าราชการต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม 

นายสมศักดิ์ ชี้แจงด้วยว่า กรณีที่มีการเสียประโยชน์จากการแต่งตั้ง หรือมีข้อร้องเรียนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ นั้นตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ มีกลไกที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน รวมถึงมีกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ ซึ่งมีกรรมการเป็นระดับอัยการสูงสุด และอดีตนายตำรวจ รวมถึงภาคประชาชนเข้าร่วม ซึ่งกำกับดูแลการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ดังนั้นตนมองว่ากลไกที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ตำรวจ ที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบราชการตำรวจ นั้นมีความน่าเชื่อถือที่จะตอบสนองความเป็นธรรม คุณธรรมด้านต่างๆ  

“คำพูดของนายกฯ ตามที่วิจารณ์กันไปนั้น มองอาจมองได้หลายแง่มุม แล้วแต่คนที่จะคิด ทั้งนี้นายกฯได้ยืนยันแล้วว่าภาพรวมที่สส.ได้เจตนาให้นายกฯ ทำงานแก้ปัญหายาเสพติด โดย สส.กดดันให้นายกฯ ต้องหาคนดี มีคุณธรรม และขาวสะอาดเพื่อไม่ให้มีปัญหาการรับเงิน  นายกฯ บอกว่าตอบสนองทุกคนไม่ง่าย เพราะเป็นเรื่องที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนายกฯ เพียง 2 เดือน แต่ในภาพรวมอยากให้ได้คนดีมาแก้ปัญหายาเสพติด และหนี้นอกระบบ ในการสัมมนาพรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกลุ่มพูดคุยที่ตรงกันคือปัญหายาเสพติด ส่วนคนที่จะคิดอย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ทราบในข้อเท็จจริงตามกฎหมายในอนาคต” นายสมศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากมธ.ได้ซักถามในรายละเอียด โดยนายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม  สส.สมุทรสาคร ฐานะรองประธานกมธ. คนที่หนึ่ง ซักถึงประเด็นระบบตั๋วการแต่งตั้งตำรวจ และนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดที่มีข้อสังเกตว่าสามารถให้นโยบายกับผู้บัญชาการตำรวจได้โดยตรง แต่ประเด็นที่นายกฯ ระบุว่ามีคนสมหวังหรือไม่สมหวังในระดับผู้กำกับ ทั้งนี้นายชัยชนะ กล่าวว่า เป็นคำพูดของนายกฯ​ที่นายกฯ ควรจะมาตอบ แต่รองนายกฯ ขอให้พูดตามกรอบ

ทั้งนี้นายสมศักดิ์ กล่าวชี้แจงยืนยันว่า เจตนารมณ์ของนายกฯ เรื่องตั๋วตำรวจและการปราบยาเสพติด ตามที่ปราากฎเป็นข่าวคำให้สัมภาษณ์ของ ผบ.ตร.  23 พ.ย. 66 ยืนยันว่าไม่มีระบบตั๋ว รวมถึง คำสัมภาษณ์ของนายกฯ ฐานะประธาน ก.ตร. ที่ขอให้ ก.ตร. การสร้างระบบคุณธรรมในราชการตำรวจ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ ต้องรับฟังประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่การขอบุคคลรายใดรายหนึ่งเพื่อมาดำรงตำแหน่ง 

อย่างไรก็ดี นายณัฐพงษ์ พยายามซักถามถึงรวมถึงการลาออกของผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ภูเก็ต แสดงถึงความผิดหวังหรือไม่ ทั้งนี้นายชัยชนะ กล่าวว่า ในหลักการของการโยกย้าย ตม.ภูเก็ตควรสอบถาม นายกฯ เพราะเป็นประธานก.ตร. อีกทั้งกมธ.การตำรวจมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน  และพร้อมที่จะตรวจสอบ ดังนั้นขอให้ กมธ.เข้าใจในหลักการ อย่างไรก็ดีตนขอฝากไปยังนายกฯ ถึงการปราบปรามปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน ส่วนประเด็นการโยกย้ายนั้น เป็นสิ่งที่นายกฯควรมาชี้แจงด้วยตนเอง เพราะเมื่อครั้งที่นาย ทักษิณ  ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย  ยังเคยมาชี้แจงกับ กมธ.ตำรวจ ดังนั้นนายเศรษฐา อย่าหนีการชี้แจงเพราะ นายกฯ เป็นลูกผู้ชายตัวจริง

ทั้งนี้หลังการชี้แจงต่อกมธ.การตำรวจ นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า กมธ.ไม่ได้ติดใจในรายละเอียดตามประเด็นที่พิจารณา  แต่ต้องการพบกับนายกฯ ในโอกาสหน้า ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้เหตุผลที่นายเศรษฐา ไม่ได้มาชี้แจงด้วยตนเองในวันนี้ (7 ธ.ค.) เนื่องจาาก ติดสัมมนาพรรคเพื่อไทย ที่จ.นครราชสีมา

ต่อจากนั้นเวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เข้าชี้แจงต่อ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธานกมธ. ซึ่งมีวาระพิจารณาในประเด็นเดียวกัน.