'เพื่อไทย'ติวเข้ม สส. ดันพรบ.กู้เงิน-เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ

'เพื่อไทย'ติวเข้ม สส. ดันพรบ.กู้เงิน-เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ

'มนพร'ชี้'เพื่อไทย'กระชับสัมพันธ์ นายกฯ-รัฐมนตรี-สส. มุ่งปั่นงานตรงใจประชาชน เตรียมความพร้อมผลักดันกฎหมายสำคัญเข้าสภาฯ

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสัมนาพรรคเพื่อไทยระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. ว่ารัฐบาลเดินหน้าทำงานมา 2 เดือนกว่าแล้ว ระหว่างนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภา พรรคเพื่อไทยจึงจัดสัมนาพรรคขึ้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารที่มาจากพรรคเพื่อไทย ทั้งนายกฯ รัฐมนตรีของพรรค ได้พบปะพูดคุยกับ สส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนในฝ่ายนิติบัญญัติ 

โดยจะบอกกล่าวสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน การพักหนี้เกษตรกร การเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีที่ประกาศจะเพิ่มเป็น 25,000 บาทในปี 70 ตอนนี้เราก็ปรับฐานให้เป็น 18,000บาท การปราบปรามยาเสพติดที่บูรณาการฝ่ายปกครองและทหารมามีส่วนร่วม ราคายางพาราก็เพิ่มขึ้นจากเดิมขี้ยางกิโลกรัมละ 13-14 บาทวันนี้เพิ่มเป็น 28-29 บาทต่อกิโลกรัม รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายที่เริ่มแล้วในสายสีแดงและสีม่วง เพื่อให้สส. ไปบอกต่อยังประชาชนและรับฟังเสียงสะท้อนกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล 
 

พร้อมกันนี้ก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของสส.ก่อนเปิดสมัยประชุมหน้าวันที่ 12 ธ.ค. เพราะจะมีการผลักดันกฎหมายเข้าสภาหลายเรื่องอาทิ พ.ร.บ.ประมง พ.ร.บ.ราง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ที่จะใช้ขับเคลื่อนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทคลอดสาย การเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ 

รวมถึงการผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าและจะเสนอต่อสภาฯในการเปิดประชุมสมัยหน้า โดยการสัมนาครั้งนี้ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกพรรคทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติให้การดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด