'ภูมิธรรม' เผย ครม.สัญจร 3-4ธ.ค. หวังยกระดับเศรษฐกิจ 'อีสาน' เชื่อมค้าชายแดน

'ภูมิธรรม' เผย ครม.สัญจร 3-4ธ.ค. หวังยกระดับเศรษฐกิจ 'อีสาน' เชื่อมค้าชายแดน

"ภูมิธรรม" เผยวาระ ครม.สัญจรยกระดับอุตสาหกรรม-เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีสาน ยกระดับการค้าชายแดนให้เป็นประตูมังกรแดนอีสาน พร้อมเปิดวาระลงพื้นที่ "นายกฯ" วันนี้

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ พร้อมด้วยนายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี แถลงภารกิจในการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ครั้งแรกที่ จ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธ.ค. ว่า มีประเด็นสำคัญที่จะมีการนำเสนอเข้าสู่การประชุม ครม. ครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัด หนองบัวลำภู อุดรธานีหนองคาย บึงกาฬ เลย ดังนี้

1.การขอขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมฯอุดรธานี ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

2. การส่งเสริม Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็น One Stop Service (OSS) 

3. การจัดตั้งเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (E-commerce)

4. การประกาศเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็น เขตศุลกากร

นายภูมิธรรม กล่าวด้วยว่าการผนวกหนองคายและอุดรธานี อยู่ร่วมกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งในการเป็นประตูมังกร ที่มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศที่ดูแลเรื่องนี้จะช่วยผลักดันอย่างเต็มที่ 

นายภูมิธรรม กล่าวด้วยว่าตนจะเข้าร่วมการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 4 ธ.ค. โดยจะเสนอให้ ครม. พิจารณาในการหาช่องทางจ่ายเงินคืนค่าตัดอ้อยสดที่ชาวไร่อ้อยได้ช่วยลดมลพิษ PM2.5 ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วติดค้างจ่ายให้ชาวไร่อ้อย โดยกระทรวงพาณิชย์เเละกระทรวงอุตสาหกรรมจะช่วยกันดำเนินการให้แล้วเสร็จทันทีที่มีการจัดสรรงบประมาณใหม่เป็นที่เรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงกำหนดการของนายเศรษฐา ที่จะเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2566

โดยใน วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

เวลา 12.30 น.  นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

เวลา 14.00 น.  นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment: CBTx) ณ บ้านภูดินทอง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
                       - นายกรัฐมนตรี รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน

เวลา 15.10 น.  นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
                       - นายกรัฐมนตรี สักการะศาลหลักเมืองพระยาไชยเชษฐาธิราช และอนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ
                       - นายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หนองบัวลำภูโมเดล” และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด 
                       - นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบาย
                       - นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมแถวกองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 6,000 นาย ที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หนองบัวลำภูโมเดล”
                       -  นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หนองบัวลำภูโมเดล” และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด
                       -  นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา (Mini – ธัญญารักษ์) 
                       -  นายกรัฐมนตรี ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาล   สุวรรณคูหา

เวลา 18.20 น.    นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่นและร่วมกิจกรรมประเพณีกับประชาชน จำนวน 2,000 คน และรับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู.

'ภูมิธรรม' เผย ครม.สัญจร 3-4ธ.ค. หวังยกระดับเศรษฐกิจ 'อีสาน' เชื่อมค้าชายแดน