'สุทิน' เยือนกัมพูชาพบ 'ฮุนมาเนต-เตียเซ็ยฮา' กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร

'สุทิน' เยือนกัมพูชาพบ 'ฮุนมาเนต-เตียเซ็ยฮา' กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร

"สุทิน" เยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ พบ ฮุนมาเนต-เตียเซ็ยฮา กระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร เน้นย้ำเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนร่วมกัน

2 ธ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ( 1 ธ.ค.) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ หลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ 

'สุทิน' เยือนกัมพูชาพบ 'ฮุนมาเนต-เตียเซ็ยฮา' กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร

นายสุทิน ได้เข้าเยี่ยมคำนับ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุนมาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือตามแนวชายแดน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญระหว่างไทยกับกัมพูชาในทุกระดับ

โดยเฉพาะการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน ซึ่งจะใช้การเจรจาผ่านการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC เพื่อให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายถ่ายทอดนโยบายไปสู่หน่วยปฏิบัติ และหน่วยปฏิบัติจะได้มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ ทำให้การประสานงานมีความง่ายขึ้น ทั้งนี้จะจะเร่งรัดให้เกิดการประชุม GBC ในช่วงเดือนมีนาคม 2567

'สุทิน' เยือนกัมพูชาพบ 'ฮุนมาเนต-เตียเซ็ยฮา' กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร

โดยกัมพูชาเป็นฝ่ายจัดการประชุม รวมถึงการประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิภาค หรือ RBC และการประชุมคณะกรรมการระดับสูง หรือ HLC ซึ่งเห็นได้จากที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการในระดับทวิภาคีเป็นประเทศแรก

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมืออื่นๆในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ซึ่งการได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันนโยบายสำคัญในด้านความมั่นคงในระดับผู้นำ อาทิ การขนส่งข้ามแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงความช่วยเหลือตามแนวชายแดน ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้ความสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาในด้านการประสานงานต่างๆ

'สุทิน' เยือนกัมพูชาพบ 'ฮุนมาเนต-เตียเซ็ยฮา' กระชับความสัมพันธ์ทางทหาร

ขณะเดียวกัน นายสุทิน ยังได้รับการต้อนรับจาก พลเอก เตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา พร้อมกับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมสองประเทศ 

นายสุทิน เปิดเผยว่า การเยือนกัมพูชานับเป็นประเทศแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งความสัมพันของทั้งสองประเทศมีมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้น โดยเฉพาะทางทหาร ที่มีการให้ที่นั่งทางการศึกษาและการฝึกทหารทหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมมีความประสงค์ให้ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งสันติสุข ซึ่งในความร่วมมือเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังมีปัญหาอยู่นั้น จะต้องเป็นนโยบายระดับบนลงไปสู่ภาคปฏิบัติผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดน ซึ่งต้องไม่เอาเรื่องของสิทธิชายแดนเป็นข้อจำกัด เพื่อให้การเก็บกวาดทุ่นระเบิดสำเร็จลุล่วง พร้อมกันนี้ ยังได้หยิบยกเรื่องศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สังกัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่หลักในด้านการวิจัยและผลิตยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศ โดยมีความยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมกัมพูชาในการวิจัยและผลิตอาวุธ

ด้านพลเอก เตีย เซ็ยฮา ได้กล่าวขอบคุณกองกำลังป้องกันชายแดน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของฝ่ายไทย ที่ให้การดูแลแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นอย่างดี เห็นได้ชัดว่ากองทัพทั้งสองประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ถือว่าเหมือนเป็นพี่เป็นน้องที่ให้ความช่วยเหลือกันมาตลอด โดยขอให้กลไกความร่วมมือนี้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอบคุณกระทรวงกลาโหม และกองทัพบกไทย ที่ในห้วงการประชุมผู้บัญชาการทหารบกอาเซียนและการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ได้อำนวยความสะดวกทหารกัมพูชา พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบ จนเจ้าหน้าที่สามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดี