'ชนินทร์' เผย ครม.สัญจร ครั้งแรก มุ่งแก้ปัญหา วางยุทธศาสตร์อีสาน-เหนือ

'ชนินทร์' เผย ครม.สัญจร ครั้งแรก มุ่งแก้ปัญหา วางยุทธศาสตร์อีสาน-เหนือ

"ชนินทร์" เผย ครม.สัญจร ครั้งแรกลงหนองบัวลำภู เร่งขับเคลื่อนการแก้ปัญหา วางยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอีสานเหนือ

2 ธ.ค.2566 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ( บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละท่านกระจายตัวลงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัด  เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน และตรวจราชการในส่วนงานที่กำกับดูแล โดยให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการเกษตร และปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน 

นายชนินทร์ กล่าวว่าในส่วนของตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองนายกภูมิธรรม เวชยชัย ที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเขตตรวจราชการนี้ ลงพื้นที่ในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 โดยจะลงพื้นที่ไปสำรวจปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ทำให้เกิดถนนขาดประชาชนเดือดร้อนสัญจรไม่สะดวกที่ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสำรวจปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการจัดสรรเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชน ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสภาพัฒน์และผู้แทนจากภาคเอกชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาในลำดับต่อไป

”นายกเศรษฐามีความตั้งใจจะลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแรก เพราะ หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดเล็ก และรายได้ของประชาชนต่อคนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น การลงไปของรัฐมนตรีในพื้นที่ต่างๆ จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้ในพื้นที่ ตลอดจนวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นต่อไป“ นายชนินทร์กล่าว