คลอดแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทยอยประกาศแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. - สารวัตร

คลอดแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทยอยประกาศแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. - สารวัตร

คลอดแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทยอยประกาศ 'แต่งตั้งตำรวจ' ระดับ รอง ผบก.- สารวัตร ล็อตแรก เช็กรายชื่อได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ทยอยประกาศ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) - สารวัตร (สว.) ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ตร. ที่กำหนดให้ “แต่งตั้งตำรวจ” ระดับ รอง ผบก.- สารวัตร ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.2566

ทั้งนี้ คำสั่งล็อตแรก ที่มีการเผยแพร่ออกมา ทั้งหมด 11 คำสั่ง แบ่งเป็นคำสั่ง สพฐ.ตร. ที่ 236,237,238 รวม 3 คำสั่ง คำสั่ง บช.ศ. ที่ 225 จำนวน 1 คำสั่ง และคำสั่ง รพ.ตร.ที่ 1081,1082,1083 รวม 3 คำสั่ง สตม.ที่ 304, 305, 306 รวม 3 คำสั่ง รวมตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งล็อตแรก ระดับ รอง ผบก.- สารวัตร ที่เผยแพร่ออกมาทั้งหมด 641 ตำแหน่ง
 

โดยทุกหน่วย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (คลิกตรวจสอบที่นี่)

คลอดแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทยอยประกาศแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. - สารวัตร

คลอดแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทยอยประกาศแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. - สารวัตร คลอดแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทยอยประกาศแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. - สารวัตร