‘มนพร’ ชูซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ร่วมงานหาเสียงเวทีสมัชชาระดับโลกทางทะเล

‘มนพร’ ชูซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ร่วมงานหาเสียงเวทีสมัชชาระดับโลกทางทะเล

‘มนพร ’ รมช.คมนาคม ปลื้มสวมผ้าไทย ร่วมหารือเวทีสมัชชาทางทะเล กรุงลอนดอน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์หาเสียงเวทีสมัชชาทางทะเลระดับโลก ชูซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย หนุนเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ชุมชน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม สส.นครพนม เขต 2  พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมคณะมนตรี ( Council) ครั้งที่ 130 การประชุมสมัชชา ( Assembly ) ครั้งที่ 33 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566 ณ สำนักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตนได้นำผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมเวทีประชุมหารือระหว่างประเทศ มีประเด็นหลักสำคัญ เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทะเลความมั่นคง และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการเดินเรือ รวมทั้งการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกที่มีทั้งหมด 175 ประเทศ

‘มนพร’ ชูซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ร่วมงานหาเสียงเวทีสมัชชาระดับโลกทางทะเล

 

โดยการประชุมครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากเป็นการโชว์วิสัยทัศน์ในนามตัวแทนประเทศไทย เพื่อเป็นการหาเสียงชูทิศทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ เพื่อรองรับการเติบโตพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการคมนาคมทางน้ำที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต 

ทั้งนี้จะส่งผลต่อการหาเสียงในการเลือกตั้งคณะมนตรีที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ IMO ที่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก จำนวน 40 ประเทศ มีวาระการทำงาน 2 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทะเล และประเทศไทยได้เข้าร่วมสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2516 ปัจจุบันครบ 50 ปี โดยเป้าหมายสำคัญประเทศไทย จะต้องได้รับการเลือกเป็นตัวแทนสมาชิกที่จะเกิดประโยชน์ในการเสนอนโยบาย กำหนดทิศทางในการคมนาคมทางทะเล ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ของประเทศไทยในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สำหรับการขอรับเสียงสนับสนุนซึ่งกันและกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO ในกลุ่ม C วาระปี ค.ศ. 2024 - 2025 จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 1 ธ.ค. 2566

นางมนพร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในการประชุมร่วมคณะมนตรี รวมถึงการประชุมสมัชชาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ตนรู้สึกภาคภูมิใจไม่เพียงได้มีโอกาสนำเสนอแนวทางกรอบนโยบายการพัฒนาด้านการคมนาคมทางน้ำระหว่างประเทศ ยังได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ด้วยการสวมชุดผ้าไหมพื้นเมืองหัตกรรมภูมิปัญญาไทย เป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้บริหารจากต่างประเทศได้เห็นความสวยงามของผ้าไทย รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมด้านการตลาดหนุนเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกทาง  

‘มนพร’ ชูซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทย ร่วมงานหาเสียงเวทีสมัชชาระดับโลกทางทะเล