ด่วน ! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ’พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา‘ เป็น ’องคมนตรี‘

ด่วน ! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ’พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา‘ เป็น ’องคมนตรี‘

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่อง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ดำรงตำแหน่ง "องคมนตรี" คนใหม่ ตั้งแต่ 29 พ.ย.2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา" เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ด่วน ! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ’พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา‘ เป็น ’องคมนตรี‘

สำหรับ ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2497 ปัจจุบันอายุ 69 ปี มีชื่อเล่นว่า "ตู่"

รับราชการในกองทัพบกจนเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งสูงสุดคือ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ก่อนจะเป็นผู้นำการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
และได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทย ในนามรัฐบาล คสช. 

จากนั้นในการเลือกตั้งปี 2562 หลังมีรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 และก่อกำเนิดพรรคการเมืองใหม่ในช่วงเวลานั้น ชื่อ"พรรคพลังประชารัฐ" พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้ตอบรับเทียบเชิญเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพียงหนึ่งเดียว

โดยมีสโลแกนในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง "เลือกความสงบจบที่ลุงตู่" จนสร้างความสำเร็จให้พรรคพลังประชารัฐ สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ และ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้เป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 

จนกระทั่ง การเลือกตั้งปี 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจร่วมงานการเมืองกับ"พรรครวมไทยสร้างชาติ" ในบทบาทประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค และยังเป็นแคนดิเดตนายกฯ อีกด้วย แต่ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พรรครวมไทยสร้างชาติไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้

ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้ประกาศวางมือทางการเมือง และลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ถือเป็นการปิดฉากการเป็นผู้นำประเทศ 9 ปีไปในที่สุด

 

ด่วน ! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ’พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา‘ เป็น ’องคมนตรี‘

รายชื่อคณะองคมนตรี ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี 

2. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

3. นายพลากร สุวรรณรัฐ

4. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

5. นายศุภชัย ภู่งาม

6. พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข

7. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

8. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา

9. นายจรัลธาดา กรรณสูต

10. พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์

11. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ

12. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

13. นายอำพน กิตติอำพน

14. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

15. พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง

16. นายนุรักษ์ มาประณีต

17. นายเกษม จันทร์แก้ว

18. พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์

และ 19. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา