‘เศรษฐา’ รับ มรดก ‘ทักษิณ’ โครงการ OTOP ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญ

‘เศรษฐา’ รับ มรดก ‘ทักษิณ’ โครงการ OTOP ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญ

”นายกฯ“ ร่วมหารือ พัฒนา OTOP เยี่ยมศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่ พูดคุยผู้ประกอบการ เผย โครงการนี้เริ่มสมัยทักษิณ แล้ว ยิ่งลักษณ์ สานต่อ เป็นมรดกสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญ แนะ ต้องส่งเสริมการตลาดมากขึ้น ผ่านออนไลน์

ที่ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วย Soft Power และเยี่ยมชมการแสดงจำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP อาทิ ตัวแทนจาก Young OTOP นักเรียนจากโรงเรียนสันกำแพง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วม นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุปดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้มาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมารับฟังปัญหาถึงที่ มาเจอผลิตภัณฑ์สินค้าที่สวยงามและพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ และได้มารับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่ รับฟังจากนักวิชาการและตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ Young OTOP ซึ่งวันนี้ได้นำรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ด้วย จะเห็นว่าเรื่องของ OTOP มีมาตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณ ชินวัตร ทำมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ต่อมานางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ได้สานต่อและทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นมรดกที่สำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า จากที่ได้มารับฟังและพูดคุยกับทุกคนแล้วทำให้รู้ถึงกระบวนการผลิตต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ แต่การส่งเสริมด้านการตลาดยังน้อยไป ดังนั้น ต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดให้มากขึ้น เพราะการตลาดเป็นเรื่องสำคัญในการทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น โดยเฉพาะการจำหน่ายผ่านออนไลน์ ซึ่งจะทำให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ไปสู่เวทีระดับโลก ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือตรงนี้ ทั้งการหาแหล่งเงินทุนให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม สนับสนุนการจัดหน้าร้านและการออกแบบ เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่จัดแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงอาจมีการเชิญคณะทูตานุทูต และทูตพาณิชย์ของไทยที่ประจำอยู่ต่างประเทศได้มาเยี่ยมชมด้วย

ทั้งนี้ ขอให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นการออกแบบที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย และในอีกสองสัปดาห์หน้า ตนเองจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าพ่อของผลิตภัณฑ์โอทอปที่สร้างออกมามีความสวยงามน่าซื้อ เป็น Soft Power ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยจะเชิญผู้ประกอบการไปดูว่าเขาทำอย่างไร ถ้าทุกคนเห็นจากสื่อโซเชียล จะเห็นว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นใครเห็นแล้วก็อยากซื้อ ทั้งนี้ สำหรับคนรุ่นใหม่ อยากให้ทุกคนสร้างผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ตรงนี้ สร้างอนาคต สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองในการที่จะทำต่อไป ซึ่งทุกคนที่เติบโตอยู่ถิ่นฐานของตัวเองเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองดี 

ด้านตัวแทนเยาวชน Young OTOP กล่าวว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความตั้งใจสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สนใจเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการต่อยอดให้ Young OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยดึงเสน่ห์เรื่องราว ความเป็นอัตตาลักษณ์ ผลิตภัณฑ์มาสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดได้ อีกทั้งนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก โดยอยากให้รัฐบาลช่วยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP โดยนำผลิตภัณฑ์ OTOP ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล โดยการเปิดตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งผู้ประกอบการขานรับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น Soft Power ด้วย