ศาลฎีกาฯเลื่อนอ่านพิพากษาคดี 'ยิ่งลักษณ์' ย้าย 'ถวิล เปลี่ยนศรี' ไม่มีกำหนด

ศาลฎีกาฯเลื่อนอ่านพิพากษาคดี 'ยิ่งลักษณ์' ย้าย 'ถวิล เปลี่ยนศรี' ไม่มีกำหนด

ศาลฎีกานักการเมือง เลื่อนอ่านพิพากษาคดี 'ยิ่งลักษณ์' ใช้อำนาจโดยชิมชอบโยกย้าย 'ถวิล เปลี่ยนศรี' ไม่มีกำหนด เหตุได้ 'กษิดิศ' มาพิจารณาเเทนองค์คณะที่เสียชีวิต

ที่ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมือง ศาลนัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อม.11/2565 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีเมื่อช่วงเดือน ก.ย.2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีคำสั่งโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ขณะนั้นมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยมิชอบ

 

โดยศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปก่อน เเละได้ส่งหมายเเจ้งเหตุไปยังนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่า เนื่องด้วยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ องค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ถึงแก่อนิจกรรม อันต้องด้วยกรณีที่ผู้พิพากษาคนใดในองค์คณะผู้พิพากษามีเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้พิพากษานั้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำเนินการเลือกนายกษิดิศ มงคลศิริภัทรา เข้ามาเป็นองค์คณะ ผู้พิพากษาแทนที่ให้ครบจำนวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560มาตรา 11

ดังนั้น เพื่อให้ผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นองค์คณะแทนที่มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสำนวนร่วมประชุมปรึกษาคดีและทำความเห็นในการวินิจฉัยคดีได้โดยไม่กระชั้นชิด จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกวันนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 29 พ.ย.และหากองค์คณะผู้พิพากษาประชุมปรึกษาคดีแล้วเสร็จ และกำหนด วันนัดฟังคำพิพากษาใหม่เมื่อใด จะได้แจ้งวันและเวลานัดให้คู่ความทราบต่อไปจึงแจ้งมาให้ทราบ