‘รัฐบาล’ ชี้ เฟคนิวส์ Google-Microsoft-Tesla ต่อรองลดค่าไฟ ก่อนมาลงทุนไทย

‘รัฐบาล’ ชี้ เฟคนิวส์ Google-Microsoft-Tesla ต่อรองลดค่าไฟ ก่อนมาลงทุนไทย

"โฆษกรัฐบาล" แจง Google , Microsoft , Tesla ไม่เคยต่อรอง ลดราคาค่าไฟ ก่อนตัดสินใจลงทุนในไทย ระบุ เป็นเรื่องบิดเบือน ชี้ เงื่อนไขสำคัญต้องมี Clean Energy เพียงพอ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือนไม่ตรงกับความจริงว่า Google, Microsoft และ Tesla ต้องการให้รัฐบาลลดราคาค่าไฟฟ้าก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทย ทั้งสามบริษัทไม่เคยมีการหารือเพื่อให้ลดค่าไฟฟ้า จุดที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุด คือประเทศที่เขาจะเข้าไปลงทุนจะต้องมีไฟฟ้าสะอาด Clean Energy / Green Energy ให้เพียงพอต่อการผลิต ด้วยปัญหา Climate Change/Global Warming เป็นประเด็นที่ทุนใหญ่ต่างให้ความสำคัญ 

นายชัย กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้แสดงออกถึงความจริงใจในการส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วย Project จัดหาไฟฟ้าสะอาด เช่น Floating solar Cells บนผืนน้ำบริเวณเหนือเขื่อนทั่วประเทศซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะป้อนพลังงานไฟฟ้าได้รวมๆ กันสูงกว่า 10,000 เมกกะวัตต์ รวมถึงโครงการที่จะสั่งซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากลาว 400 เมกกะวัตต์ เป็นต้น

“รัฐบาลไทยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายของโลกที่รัฐบาลไทยห่วงกังวล และให้ความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกเช่นกัน อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีแนวทางการทำงานที่ทันสมัย ทันโลก ทันกระแสและความต้องการของโลกปัจจุบัน จึงเห็นได้ว่ามีบริษัทฯ ที่สนใจลงทุนในไทยจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากบริษัทรายใหญ่จากทั่วโลก เพื่อกลับมาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกคน” นายชัย กล่าว