จับตา'ยุทธนา' คอนเน็กชั่น 'ทวี' ขึ้นแท่น 'อธิบดีดีเอสไอ' -'บิ๊กขรก.'ฝุ่นตลบ

จับตา'ยุทธนา' คอนเน็กชั่น 'ทวี' ขึ้นแท่น 'อธิบดีดีเอสไอ' -'บิ๊กขรก.'ฝุ่นตลบ

จับตา“ยุทธนา” คอนเน็กชั่น “เจ้ากระทรวง” ขึ้นแท่นอธิบดีดีเอสไอ เช่นเดียวกับโผโยกย้ายกระทรวงยุติธรรมยังฝุ่นตลบ “บิ๊กข้าราชการ” เกลี่ยไม่ลง

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบย้าย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดรพิเศษ หรือ  อธิบดีดีเอสไอ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ยังต้องจับตาไปที่การแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะเก้าอี้เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)  แทนนายวิชัย ไชยมงคล ที่เกษียณอายุราชการไปก่อนหน้านี้ 

จากเดิมมีกระแสข่าวว่า พ.ต.ต.สุริยา จะย้ายจากอธิบดีดีเอสไอ ไปเป็นเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อเปิดทางให้ตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอว่างลงโดยตัวเต็งคาดว่าจะเป็น "พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ" รองอธิบดีดีเอสไอ ที่จะขึ้นเป็นอธิบดีแทน

ขณะเดียวกันยังมีการอ้างถึงระเบียบราชการ พ.ต.ต.ยุทธนา ซึ่งอาวุโสสุด จะทำหน้าที่ รรท.อธิบดีดีเอสไอ แทนไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ในส่วนของพ.ต.ต.ยุทธนา เคยเป็นลูกน้องคนสนิทของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรมตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจกองปราบ โดยพ.ต.อ.ทวีเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 ส่วน พ.ต.ต.ยุทธนา เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 49

ขณะเดียวกันยังมีการจับตาไปที่คอนเน็กชั่นของพ.ต.ต. ยุทธนา ยังสนิทสนมกับนายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษานายกฯรัฐมนตรี และเคยเป็นทนายความครอบครัวชินวัตรอีกด้วย 

ขณะที่การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมยังมีอีกหลายตำแหน่งที่ไม่ลงตัว  แม้ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ต.ค.2566 มีมติแต่งตั้งอธิบดี ทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว อาทิเช่น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แต่งตั้ง นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ จากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม  นั่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์

นายเสกสรร สุขแสง จากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ จากอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายเรืองศักดิ์ สุวารี จากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ

น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ จากผู้ตรวจราชการ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ก่อนหน้านั้น ครม.มีมติเมื่อ 26 ก.ย.2566 เห็นชอบรับโอน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ จากอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยธ. เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. ระดับ 11)

โดยกรณีอธิบดีกรมพินิจฯ ตามที่มีการทำความเห็นแต่งตั้งในกระทรวงยุติธรรม คือให้รองอธิบดีฯ น.ส.ศิริประกาย วรปรีชา ขยับจากรองอธิบดีฯ (ระดับ 9) ขึ้นเป็นอธิบดี

แต่นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวง เห็นว่า รองอธิบดีฯ (ระดับ 9) จะขึ้นเป็นอธิบดีต้องเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง (ระดับ 10) ก่อนกระทั่ง 28 พ.ย.2566 ครม.จึงแต่งตั้ง พ.ต.ท.ประวุธ จากรองปลัดยธ. (ระดับ 10) ไปเป็น อธิบดีกรมพินิจฯ รอขยับขึ้นเป็นปลัดยธ. (ระดับ 11) คนต่อไป