'กมธ.การเมือง สว.' ยังไม่ทำความเห็นแย้ง แก้พ.ร.บ.ประชามติ

'กมธ.การเมือง สว.' ยังไม่ทำความเห็นแย้ง แก้พ.ร.บ.ประชามติ

"วันชัย" รอกก.ประชามติ ถามความเห็น ปมแก้พ.ร.บ.ประชามติ ก่อนหารือ กมธ.การเมือง ส่วนตัวไม่เห็นเหตุต้องแก้ไข พร้อมมองหากจะทำจริงต้องใช้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถึงแนวคิดของการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งมีข้อถกเถียงถึงกระบวนการพิจารณาว่าจะใช้หลักเกณฑ์ของการการพิจารณาตามหมวดปฏิรูปประเทศ และต้องใช้สองสภาพิจารณา ว่า “คงจะแก้ไขได้”

ขณะที่นายวันชัย สอนศิริ สว. ฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาาชน กล่าวถึงกรณีที่นายนิกร จำนง ฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เตรียมเสนอกรรมการประชามติชุดใหญ่ วันที่ 24 พ.ย. เพื่อเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มาตรา 13 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ผ่านประชามติ ว่า ตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติ เพราะหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 13 นั้นถูกพิจารณาด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ตนในฐานะอดีตกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามตินั้น มองว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นกติกาให้การทำประชามติผ่าน ทั้งประเด็นต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ และเกณฑ์ผ่านประชามติที่ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธินั้นจะทำให้การทำประชามติเรื่องใดๆ นั้นได้รับการยอมรับ เช่น กรณีที่มีการทำประชามติสอบถามถึงการเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศ จำเป็นต้องได้รับเสียงเห็นชอบที่ได้รับการยอมรับ จึงจะถือว่าชอบธรรม

เมื่อถามว่าหากไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไข กมธ.การเมืองจะทำหนังสือหรือความเห็นแย้งไปยังกรรมการประชามติหรือไม่ นายวันชัย กล่าวว่า ต้องรอหารือในที่ประชุมกมธ.การพัฒนาการเมือง ที่คาดว่าจะมีการนัดประชุมสัปดาห์หน้า แต่หากระหว่างนี้มีการสอบถามความเห็น จะนำเสนอประเด็นตอบกลับไป

“ผมมองไม่เห็นว่าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 13 ของกฎหมายประชามติจะเป็นเดดล็อกที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเพราะหากมีการรณรงค์ให้กว้างขวางเชื่อว่าจะทำให้คนออกมาใช้สิทธิได้ตามเกณฑ์ อย่างไรก็ดีหากคิดจะแก้พ.ร.บ.ประชามติ ผมเกรงว่าเป็นการคิดประเด็นปลีกย่อย ที่อาจทำให้การทำประชามติไม่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญด้วย

เมื่อถามถึงข้อถกเถียงถึงกระบวนการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนปกติ หรือ ใช้กมธ.ร่วมกันของรัฐสภา เพราะที่มาถือเป็นกฎหมายในหมวดปฏิรูปประเทศ นายวันชัย กล่าวว่า  ตนมองว่าหากต้นทางใช้วิธีพิจารณาตามกระบวนการของกฎหมายปฏิรูปประเทศ ดังนั้นการแก้ไขควรเป็นไปตามกระบวนการเดิม คือ ใช้กมธ.ร่วมกันของรัฐสภาพิจารณา.