สมศักดิ์ ฝาก ‘กมธ.สันติภาพชายแดนใต้’ หาสาเหตุ ทำไมการพูดคุยในอดีตไม่สำเร็จ

สมศักดิ์ ฝาก ‘กมธ.สันติภาพชายแดนใต้’ หาสาเหตุ ทำไมการพูดคุยในอดีตไม่สำเร็จ

“สมศักดิ์” ร่วมถก “กมธ.สันติภาพชายแดนใต้” เผย ภาคประชาสังคม อยากให้ตั้งพลเรือน นั่ง หน.คณะพูดคุย ฝากหาสาเหตุเจรจาไม่สำเร็จในอดีต ชี้ ในพื้นที่มีปัญหาความยากจน กำชับ ศอ.บต. ส่งเสริมอาชีพ ระบุ อยากให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กลับมา มั่นใจไปได้ด้วยดี

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ นำโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการฯ นายสุธรรม แสงประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ นายรอมฎอน ปันจอร์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯ เพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามที่ตนได้กำกับดูแล ศอ.บต. ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้สอบถามถึงความชัดเจนว่า รองนายกฯท่านไหน เป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคง รวมถึงอยากทราบความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะพูดคุยเจรจา โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้แจ้งว่า ภาคสังคมอยากให้มีการแต่งตั้งพลเรือนเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเจรจา ซึ่งตนได้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นรัฐบาลใหม่ จึงยังไม่มีคณะพูดคุยเจรจา จึงได้ฝากให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยศึกษาว่า หัวหน้าคณะพูดคุยเจรจาควรเป็นพลเรือน หรือ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอยากให้ช่วยวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียอย่างละเอียด รวมถึงสาเหตุการเจรจาไม่สำเร็จในอดีต เพราะตนเชื่อว่า การเจรจาเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยหากการเจรจาพูดคุยกันเข้าใจ อย่างอื่นที่หลายฝ่ายเป็นห่วง เช่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว เนื่องจากหากเจรจาไปในทิศทางที่ดี ทุกอย่างก็ต้องยกเลิกตามไปด้วย

“การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ผมรับตำแหน่ง ก็ได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน จึงทำให้ได้เห็นว่า ในพื้นที่มีปัญหาในเรื่องความยากจน ในฐานะที่ผมกำกับดูแล ศอ.บต. จึงได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพ เพราะขณะนี้ มีข้อมูลผู้มีรายได้น้อยถึง 107,000 ครอบครัว ผมจึงได้ทำแผนการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการบูรณาการหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบด้วย อย่าง กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ผมเตรียมส่งเสริมการเลี้ยงวัว เพราะจากที่ผมทำโครงการทดลอง ผ่านมา 4 ปี จากวัว 2 ตัวต่อหนึ่งครอบครัว เพิ่มขึ้นเป็น 10 ตัวแล้ว หรือการเลี้ยงปูไข่ 2 ตัว/กก. ระยะเวลา 5 เดือน 500-600 บาท/กก. จึงมั่นใจว่า จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ได้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การหารือ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงทิศทางการให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งตนได้ยืนยันกับคณะกรรมาธิการฯว่า อยากให้มีการนำสภาที่ปรึกษา กลับมาเหมือนเดิม เพื่อช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหา โดยตนมั่นใจว่า ถ้ามีเวลาทำงานไประยะหนึ่ง จะเข้าถึงปัญหาและไปได้ด้วยดี