รัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนเปิด 'ศูนย์ป้องกันฝุ่น'

รัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนเปิด 'ศูนย์ป้องกันฝุ่น'

“เกณิกา” เผย กรมอนามัย ห่วงใยประชาชนเปิด “ศูนย์ป้องกันฝุ่น” มั่นใจ พร้อมรับมือประสาน-ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 66 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตาม สถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง พบว่า ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งค่ามาตรฐาน คือ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวได้

และคาดการณ์ว่าปริมาณ PM2.5 บริเวณพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องไปอีกสักระยะ

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใย และใส่ใจประชาชน พร้อมเปิดศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ทั้งนี้ได้มีการซักซ้อม และพร้อมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับผลกระทบ
 

ศูนย์ป้องกันฝุ่น แต่ละพื้นที่ได้มีการเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ให้ทราบถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญที่มีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเตรียมยกระดับการปฏิบัติการตามความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละวัน ภายใต้มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” น.ส.เกณิกา กล่าว