โชว์ทรัพย์สิน 4 สส.ก้าวไกล ‘ณัฐชา’ 11 ล. ‘เพชร’ 75 ล. ‘วาโย’ 42 ล. ‘ลิซ่า’ 8 ล.

โชว์ทรัพย์สิน 4 สส.ก้าวไกล ‘ณัฐชา’ 11 ล. ‘เพชร’ 75 ล. ‘วาโย’ 42 ล. ‘ลิซ่า’ 8 ล.

เจาะทรัพย์สิน 4 สส.ก้าวไกล ‘กาย ณัฐชา’ มี 11 ล้าน ครอบครองปืน 5 กระบอก ‘เพชร กรุณพล’ รวย 75 ล้าน มีรูปหล่อ ร.9 รวม 3 องค์ ‘หมอวาโย’ 42 ล้าน มีปืน 10 กระบอก ‘ลิซ่า ภคมน’ แจ้งโสด รวย 8 ล้าน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จำนวน 61 ราย โดยแบ่งเป็น กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 จำนวน 59 ราย และ กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ในวันที่ 25 พ.ย. 2565 และ 20 มี.ค. 2566

"กาย ณัฐชา" โสด รวย 11 ล้าน

รายชื่อที่น่าสนใจ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) โดยนายณัฐชา แจ้งสถานภาพโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,005,827 บาท ประกอบด้วย

 • เงินสด 300,000 บาท
 • เงินฝาก 264,969 บาท
 • เงินลงทุน 438,116 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวม 8,400,000 บาท ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มูลค่า 6,400,000 บาท และห้องชุด แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. มูลค่า 2,000,000 บาท
 • รถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลต จำนวน 1 คัน มูลค่า 936,960 บาท
 • สิทธิและสัมปทาน 480,101 บาท โดยเป็นกรมธรรม์ 3 ฉบับ และสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ (สำนักงาน)
 • รายการทรัพย์สินอื่น 1 รายการ โดยเป็นอาวุธปืน 5 กระบอก มูลค่า 185,680 บาท

นอกจากนี้ แจ้งว่า  มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,099,302 บาท โดยเป็น

 • หนี้บัตรเครดิต 52,530 บาท
 • เงินกู้จากธนาคาร 2 แห่ง มูลค่า 3,846,771 บาท
 • กู้เงินจากนายพีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ หรือทนายเพลิง 1,200,000 บาท

นายณัฐชา แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,362,720 บาท โดยเป็น

 • เงินประจำตำแหน่ง 854,760 บาท
 • เงินเพิ่ม 507,960 บาท

และมีรายจ่ายต่อปี 2,759,600 บาท เป็น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 บาท
 • ค่าผ่อนบ้าน 308,400 บาท
 • ค่าผ่อนคอนโด 121,200 บาท
 • ค่าเช่าสำนักงาน 180,000 บาท
 • ค่าอุปการะมารดา 120,000 บาท
 • ค่าชำระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ 830,000 บาท     

 

"เพชร กรุณพล" รวย 75 ล้าน เก็บเงินสด ตปท. สะสมรูปหล่อ ร.9

นาย กรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 75,207,222 บาท ประกอบด้วย

 • เงินสด 144,805 บาท โดยเป็นสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด
 • เงินฝาก 769,958 บาท
 • เงินลงทุนในบริษัทภาคใต้เชื้อเพลิง 2,732,459 บาท
 • ที่ดิน 5 แปลง มูลค่า 49,400,000 บาท อยู่ที่เขตจตุจักร กทม.ทั้งหมด
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง มูลค่า 16,600,000 บาท โดยเป็นคอนโดที่เขตบางคอแหลม มูลค่า 11,500,000 บาท และคอนโดที่เขตจตุจักร 5,100,000 บาท
 • ยานพาหนะ 4 คัน 1,550,000 บาท โดยเป็นรถยนต์ 3 คัน และจักรยานยนต์ 1 คัน
 • ทรัพย์สินอื่น จำนวน 15 ราย 4,010,000 บาท เป็นนาฬิกายี่ห้อดัง ทั้ง Rolex Omega Paneri รวม 9 เรือน กำไลมือ พระสมเด็จ พระพิฆเนศ พระ 5องค์และสร้อยทองคำ 5 บาท รูปหล่อรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 องค์  
 • หนี้สินทั้งสิ้น 6,563,675 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

นายกรุณพลแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,462,720 บาท เป็น

 • เงินเดือน 1,362,720 บาท
 • ปันผลหุ้น 100,000 บาท
 • รายจ่ายต่อปี 2,474,030 บาท โดยเป็นค่าผ่อนที่อยู่อาศัย คอนโดยูดีไลท์ ผ่อนคอนโดสตาร์วิว ค่าฟ้า ค่าประปา ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าส่วนกลางคอนโด ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง
 • ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา บริจาคพรรคก้าวไกล 180,000 บาท สมทบทุนข้าราชการการเมือง

"วาโย" อู้ฟู่ 42.5 ล้าน มีค่าลิขสิทธิ์เพลงด้วย

ขณะที่นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งสถานภาพอยู่กินฉันสามีภรรยากับ น.ส.เกวลิน พูลภิไกร อายุ 25 ปี แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,564,231 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวาโย 30,433,577 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.เกวลิน 12,130,654 บาท รายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย

 • เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวม 3,721,811 บาท
 • เงินลงทุนของผู้ยื่น 879,078 บาท
 • ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 4 แปลง มูลค่ารวม 13,600,000 บาท อยู่ที่ กทม. พิษณุโลก และนครปฐม
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวม 10,990,000 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นที่เขตทวีวัฒนา 1 หลัง มูลค่า 7,990,000 บาท และบ้านเดี่ยวสองชั้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม มูลค่า 3,000,000 บาท
 • ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 6 คัน มูลค่ารวม 6,522,000 บาท ในจำนวนนี้มีรถยนต์ปอร์เช รุ่นเคย์แมน มูลค่า 2,390,000 บาท 
 • สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวม 266,341 บาท ในจำนวนนี้เป็นลิขสิทธิ์เพลงของผู้ยื่น 10,000 บาท สิทธิเรียกร้องตามสัญญาศิลปินของคู่สมรส 10,000 บาท
 • ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 8 รายการ มูลค่ารวม 6,585,000 บาท ประกอบด้วย นาฬิกา 8 เรือน อาวุธปืนและปืนเพื่อการกีฬา 10 กระบอก แหวน 11 วง เครื่องประดับ 7 รายการ ชุดเครื่องประดับ 1 รายการ กระเป๋าถือสตรี 2 ใบ
 • หนี้สินทั้งสิ้น 15,618,668 บาท โดยเป็นหนี้บัตรเครดิต เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

นายวาโย แจ้งมีรายได้ต่อปี 2,531,220 บาท เป็น

 • เงินเดือน 1,362,720 บาท
 • เบี้ยประชุม 150,000 บาท
 • วิชาชีพอิสระ (วิชากฎหมาย) 606,000 บาท
 • การประกอบโรคศิลปะ 412,500 บาท  
 • มีรายจ่ายต่อปี 1,376,554 บาท
 • เป็นค่าอุปโภคบริโภค 180,000 บาท
 • ค่าผ่อนบ้าน 610,800 บาท
 • ค่าผ่อนรถยนต์ 315,264 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ 50,490 บาท
 • เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 60,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียน 10,000 บาท
 • ค่าท่องเที่ยว 50,000 บาท
 • เงินบริจาค 100,000 บาท

ขณะที่ น.ส.เกวลิน มีรายได้ต่อปี 792,000 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 309,130 บาท 

 

"ลิซ่า' โสด รวย 8.2 ล้าน

ส่วน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคก้าวไกล แจ้งสถานภาพโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 8,228,700 บาท สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย

 • เงินสด 800,000 บาท
 • เงินฝาก 40,170 บาท
 • เงินลงทุน 20,029 บาท
 • ที่ดิน จำนวน 2 แปลง 2,500,000 บาท อยู่ที่ อ.ปากพยูน จ.พัทลุง
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 หลัง 3,000,000 บาท โดยเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น อยู่ที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 715,000 บาท เป็นรถยนต์ฮอนด้า Jazz 

ทรัพย์สินอื่น จำนวน 9 รายการ มูลค่า 1,153,500 บาท ประกอบด้วย กำไลเพชร 2 วง จี้เพชร  1 ชิ้น ต่างหูเพชร 1 คู่ แหวนเพชร 2 วง สร้อยทองคำขาวพร้อมจี้เพชร 1 ชุด สร้อยคอทองคำขาว 1 เส้น แหวนทองหัวพลอย 1 วง ชุดเครื่องเพชร (แหวนและต่างหู) 1 ชุด ต่างหูมุกประดับเพชร 1 คู่ 

นอกจากนี้ แจ้งมีหนี้สินทั้งสิ้น 1,775,494 บาท โดยเป็น

 • หนี้บัตรเครดิต 2 บัญชี 64,661 บาท
 • เงินกู้จากธนาคารออมสิน 1,683,347 บาท
 • เงินกู้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มียอดหนี้คงเหลือ 27,485 บาท