ตร.ยื่นอุทธรณ์ สู้คดีปมศาลปกครองสั่งเพิกถอน ประกาศใบสั่ง-ค่าปรับ แล้ว

ตร.ยื่นอุทธรณ์ สู้คดีปมศาลปกครองสั่งเพิกถอน ประกาศใบสั่ง-ค่าปรับ แล้ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยื่นเอกสารหลักฐานอุทธรณ์ สู้คดีปมศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนประกาศใบสั่ง-ค่าปรับ แล้ว เพื่อให้อัยการพิจารณาก่อนที่จะถึงกำหนดวันสุดท้าย 27 ต.ค.นี้

จากกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร ปี 2563 และเรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522 และ 2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งสองฉบับ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 มีรายงานความคืบหน้าจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการยื่นอุทธรณ์ในคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการยื่นอุทธรณ์ ไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางอัยการมีเวลาในการพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐาน ก่อนที่จะถึงกำหนดวันสุดท้ายของการอุทธรณ์ คือ พรุ่งนี้ (27 ตุลาคม)

 

อย่างไรก็ตามทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เตรียมพยานหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมในทุกประเด็น เพื่อชี้แจงกับทางศาล และทราบมาว่า ขณะนี้ทางอัยการได้ยื่นพยานหลักฐานทั้งหมดถึงชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้ทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างรอว่า ศาลจะมีกำหนดนัดหมายเพื่อ เรียกไปชี้แจง หรือตรวจพยานหลักฐานเมื่อใด แต่คาดว่าจะไม่นาน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ