กรมชลประทาน ผุดอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ เพิ่มน้ำต้นทุนแก่ชาวพังงา

กรมชลประทาน ผุดอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ เพิ่มน้ำต้นทุนแก่ชาวพังงา

'กรมชลประทาน' ผุด 'อ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่' เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแก่ชาวพังงา - สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ที่ดินทำกินการเกษตร และการประมงในพื้นที่จังหวัดพังงา

 

โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสุรชัย โกยทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 และผู้เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่

 

 

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วรวมทั้งหมด 179 โครงการ อาทิ ฝายทดน้ำ อาคารอัดน้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับชาวพังงาได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 60,960 ไร่ แต่เนื่องจากจังหวัดพังงาไม่มีแหล่งเก็บน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งน้ำในลำน้ำจะแห้ง และในช่วงฤดูฝนมักเกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน

 

 

โดยหนึ่งในแผนงานโครงการสำคัญในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง คือ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ความจุสูงสุด 14.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2568-2571 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสนับสนุนในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า และยังช่วยส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ในพื้นที่ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งน้ำให้กับฐานทัพท่าเรือและท่าเรือทับละมุ รวมถึงรองรับการเปิดสนามบินแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาด้วย

 

กรมชลประทาน ผุดอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ เพิ่มน้ำต้นทุนแก่ชาวพังงา