'ชัยเกษม-สงคราม' ลาออกสส.พท. เลื่อน2สส.หน้าใหม่เป็นแทน

'ชัยเกษม-สงคราม' ลาออกสส.พท. เลื่อน2สส.หน้าใหม่เป็นแทน

"วันนอร์" แจ้ง "ชัยเกษม-สงคราม" ยื่นลาออก สส. เมื่อ 9 ต.ค. พร้อมเลื่อน 2สส.หน้าใหม่ ศรีญาดา-เพ็ญชิสา ทำหน้าที่แทน

"วันนอร์"นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ  แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ให้ทราบว่า นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ และนายชัยเกษม  นิติสิริ  มีหนังสือขอลาออกจากสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เมื่อ 9 ต.ค. เป็นเหตุให้ความเป็น สส. ต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ และมีประกาศให้เลื่อน 2 สส.บัญชีรายชื่อ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน ได้แก่  ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ และ น.ส.เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย  เป็น สส.บัญชีรายชื่อ และให้ 2สส.ใหม่ได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า สำหรับจำนวน สส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ปัจจุบัน มี 499 คน