'เศรษฐา' เซ็นแต่งตั้ง 35 คกก. ศึกษาแนวทางทำประชามติ แก้รธน.

'เศรษฐา' เซ็นแต่งตั้ง 35 คกก. ศึกษาแนวทางทำประชามติ แก้รธน.

"เศรษฐา" เซ็นคำสั่งนายกฯ แต่งตั้ง 35 คณะกรรมการศึกษาแนวทางประชามติ แก้รธน. มี ตัวแทนทุกพรรค "จ่านิว" โผล่ร่วม เก็บโควตาให้ "ก้าวไกล"

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่256/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน นายชูศักดิ์ ศิรินิล รอบประธานฯคนที่1 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองประธานฯคนที่2 นายนิกร จำนง กรรมการและโฆษกกรรมการ 

กรรมการที่เหลือ ประกอบด้วย 

นายทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม 

นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษานายกฯ 

พล.อ.ชัชวาล ขำเกษม 

พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา

พล.ต.อ.วินัย ทองสอง

นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ (จ่านิว)

นายศุภชัย ใจสมุทร 

นายวิรัตน์ วรศสิริน

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

นายวิเชียร ชุปไธสง

นายวัฒนา เตียงกูล

นายยุทธพร อิรชัย

นายไพบูลย์ นิติตะวัน

นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

นายประวิช รัตนเพียร

นายนพดล ปัทมะ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ

นายธงชัย ไวยบุญญา

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

นายเดชอิศม์ ขาวทอง

นายฐากร ตันฑสิทธิ์

นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

นายชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์

นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี 

น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

ผู้แทนพรรคก้าวไกล

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาสปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

นายนพดล เภรีฤกษ์ รองเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา

และนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง

'เศรษฐา' เซ็นแต่งตั้ง 35 คกก. ศึกษาแนวทางทำประชามติ แก้รธน. 'เศรษฐา' เซ็นแต่งตั้ง 35 คกก. ศึกษาแนวทางทำประชามติ แก้รธน. 'เศรษฐา' เซ็นแต่งตั้ง 35 คกก. ศึกษาแนวทางทำประชามติ แก้รธน.