ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ

ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ

'พล.อ.เจริญชัย' รักษาการ ผบ.ทบ. เป็นประธานเทิดเกียรติ อำลาชีวิตราชการ 129 ทหารชั้นพลของกองทัพบก พร้อมสวนสนาม เทิดเกียรติ

กองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลของกองทัพบก ประจำปี 2566 โดยในปีนี้มีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่เกษียณอายุราชการร่วมพิธี ได้แก่ พล.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และพล.อ.ชนาวุธ บุตรกินรี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 129 นาย

ทั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร ณ หอประชุมกิตติขจร โดย พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี 

ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ


มีการฉายวีดีทัศน์แสดงประวัติและผลงานของนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ การขับเสภา โดย นักเรียนนายร้อย กิตติพล โลดโผน ชั้นปีที่ 4 และกล่าวสดุดี โดย นักเรียนนายร้อย ภูวิศ นวลสาลี ชั้นปีที่ 5 หัวหน้านักเรียนนายร้อย 

จากนั้นผู้ร่วมพิธีร้องเพลงรั้วแดงกำแพงเหลือง และเพลงมนต์มัฆวาน ร่วมกับนักเรียนนายร้อยโรงเรียนพระจุลจอมเกล้าและผู้ขับร้องจากกรมดุริยางค์ทหารบก หลังจากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการผู้บัญชาการทหารบกมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ 

โดยประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นนายพล ที่เกษียณอายุราชการกล่าวคำอำลาชีวิตราชการทหาร รองผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการผู้บัญชาการทหารบก กล่าวคำสดุดีเพื่อเทิดเกียรติแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารทุกท่าน

ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ

จากนั้นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ และถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติก่อนเข้าสู่พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหาร ณ บริเวณลาน หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 

 

โดยหน่วยสวนสนาม มีกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เป็นกองบังคับการกองผสม ประกอบด้วย กองพันสวนสนามทั้งหมด  4 กองพันจัดจากกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ หมู่ธงประจำหน่วย 88 ธง จัดจาก              หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 

 

หลังจากกระทำพิธีสวนสนามแล้วผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการวางพวงมาลา ณ กำแพงอนุสรณ์กองทัพบก จากนั้นคณะนายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการจึงเดินแถวไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าหอประชุมกิตติขจร 

ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ

สำหรับพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารจัดขึ้นอย่างสง่างามและสมเกียรติเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของนายทหาร ชั้นนายพลซึ่งจะต้องอำลาชีวิตราชการทหารในสิ้นเดือนกันยายนปี 2566 รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณของนายทหารผู้นำกองทัพให้ปรากฏเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทหารทุกนายที่ยังรับใช้ประเทศชาติต่อไป   

ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ ประมวลภาพ 'ทบ.'สวนสนามเทิดเกียรติ 129 นายพล อำลาชีวิตราชการ