“สมศักดิ์” มอบนโยบาย “ศอ.บต.” พัฒนาชายแดนใต้ ตั้งฮับฮาลาลโลก หนุนรายได้ ปชช.

“สมศักดิ์” มอบนโยบาย “ศอ.บต.” พัฒนาชายแดนใต้ ตั้งฮับฮาลาลโลก หนุนรายได้ ปชช.

“สมศักดิ์” ลงพื้นที่ชายแดนใต้ มอบนโยบาย ศอ.บต. พัฒนาพื้นที่ พร้อมพบปะพูดคุยผู้นำศาสนา ชี้ ต้องหนุนการดำรงชีวิต การศึกษา สร้างอาชีพ คมนาคม เชื่อรถไฟทางคู่มาเลเซีย ให้ ปชช.มีรายได้ เล็งดัน กิจกรรมปศุสัตว์ ครัวฮาลาลโลก เอื้อ เลี้ยงวัวชน โคเนื้อ มั่นใจ สำเร็จแน่นอน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา และปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ร่วมหารือ และมอบนโยบายการดำเนินงานกับผู้บริหาร และข้าราชการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือ ศอ.บต. นำโดย นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต ที่มาจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังได้มีแกนนำชุมชน รวมถึงผู้นำศาสนา ได้เข้าร่วมพูดคุย ถ่ายทอดปัญหาต่างๆให้แก่รองนายกรัฐมนตรีรับทราบด้วย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ตนได้รับทราบปัญหาเป็นจำนวนมาก ทั้งในเรื่องการดำรงชีวิต การศึกษา การสร้างอาชีพ การคมนาคม โดยเรื่องเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนและแก้ไข เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ ซึ่งจากนี้ ต้องทำในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ กิจกรรมโคบาลชายแดนภาคใต้ โดยจะต้องผลักดัน ให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถยืนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา ใช้วิธีการเลี้ยงแบบเป็นกลุ่ม จึงอาจจะเกิดปัญหาว่า ใครทำมากทำน้อย จนเกิดการถกเถียงกัน แต่ที่จังหวัดสุโขทัย มีการสนับสนุน ให้เป็นบุคคลเลี้ยงโดยใช้เวลา 3 ปี 7 เดือน จากวัว 2 ตัว กลายเป็น 9 ตัว ทำให้คนเหล่านั้น มีทุนเป็นหลักแสนบาท 

“สมศักดิ์” มอบนโยบาย “ศอ.บต.” พัฒนาชายแดนใต้ ตั้งฮับฮาลาลโลก หนุนรายได้ ปชช.

“เราต้องมองที่ความต้องการของประชาชนเป็นหลักว่า สิ่งใดที่เขาเหมาะสม อย่างเช่น หากอยากเลี้ยงวัวกีฬา ก็ควรสนับสนุน เพราะวัวชนิดนี้ หากได้สายพันธุ์ที่ดี จะมีราคาสูงกว่าวัวเนื้อเป็น 10 เท่า รวมถึงยังมีการขายน้ำเชื้อ ซึ่งสร้างรายได้มากกว่าการเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนการเลี้ยงไก่เวลานี้ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศอาหรับต้องการ ไก่ จากกลุ่มจังหวัดชายแดน แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาจนถึงนำไปส่งออกได้โดยเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องมาวางแผนกันใหม่เพราะสิ่งที่ตนจะนำไปผลักดันต่อ นั่นคือครัวอาหารฮาลาลโลก ที่มีการวางแผนงานไว้ก่อนหน้าที่ตนจะมาดำเนินงานตรงนี้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ตนเป็นห่วงอีก 1 เรื่องจากการประชุมในครั้งนี้ คือตัวเลขจำนวนครัวเรือนประชากรนั้น รายงานไม่ตรงกัน ดังนั้น ตนจึงมีการสั่งการให้มีการพูดคุย แล้วสรุปตัวเลขให้ตรงกัน เพราะบางหน่วยงาน สรุปว่ามี 1 หมื่น บางหน่วยงานสรุปว่ามี 5 หมื่น ทำให้ไม่สามารถวางแผนการทำงานได้ ส่วนเรื่องการสร้างคมนาคม ตนนั้นเห็นด้วย แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องดูว่า เราจะสร้างตรงจุดไหน แล้วสามารถทำให้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ และต้องเข้าใจว่า งบประมาณประเทศของเรานั้น ไม่ได้มีมาก จึงต้องค่อยศึกษา แต่เรื่องนี้เชื่อว่า รัฐบาลต้องผลักดัน รวมถึงรถไฟทางคู่ที่เชื่อมโยงไปได้อีกหลายประเทศด้วย ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญ ที่ต้องเจรจาหารือกับประเทศมาเลเซีย โดยตนก็ทราบว่า มีถนนบางเส้นของทางมาเลเซีย ก็พร้อมที่จะออกเงินคนละครึ่งกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาร่วมกันตรงส่วนนี้หากมีโอกาส ตนจะต้องเดินทางไป เพื่อพูดคุยเจรจา ให้เกิดประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ผมรู้สึกดีใจในวันนี้ ที่ได้เดินทางลงมาศึกษา รับฟังปัญหา ผมคือคนชนบทไม่ได้เติบโตในตลาด ดังนั้น สิ่งที่ผมจะทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะยึดประโยชน์ ของพี่น้องเป็นหลัก โดยวันนี้อาจจะยังลงรายละเอียดอะไรมากไม่ได้ แต่ผมจะศึกษา และทำให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้น ทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่และอาชีพ รวมถึงขอให้เข้าถึง และเข้าใจประชาชนในความต้องการ แล้วนำไปพัฒนา ตามศาสตร์ของพระราชา ผมเชื่อว่า เราจะทำงานได้ลุล่วงและสำเร็จอย่างแน่นอน