“เศรษฐา” พร้อมบินนิวยอร์ก ร่วมประชุม UNGA ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงเวทีสหประชาชาติ

“เศรษฐา” พร้อมบินนิวยอร์ก ร่วมประชุม UNGA ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงเวทีสหประชาชาติ

“โฆษกรัฐบาล” เผย “เศรษฐา” พร้อมเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA78 ที่นิวยอร์ก 18-24 ก.ย.นี้ เตรียมพบผู้นำต่างชาติ-องค์กรระหว่างประเทศ ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีสมัชชาสหประชาชาติ เน้นย้ำบทบาทไทยด้านความร่วมมือ ต่อสู้ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2566

โดยในโอกาสการเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นอกจากเป็นโอกาสให้ได้พบหารือกับผู้นำต่างประเทศ ผู้นำองค์การระหว่างประเทศ บุคคลสำคัญ เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งผ่านกรอบทวิภาคี และพหุภาคี ยังมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติ อาทิ การกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 การกล่าว Welcoming Remarks ในกิจกรรมคู่ขนานระดับสูง ของประเทศไทย และอาเซียน ในหัวข้อ “Fostering Partnership for Our Common Future: Enhancing Multi-Stakeholder Partnerships to Accelerate the SDGs in ASEAN” ซึ่งประเทศไทย และ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ การกล่าวในกิจกรรมระดับผู้นำClimate Ambition Summit และการเข้าร่วมการประชุม High-level Meeting on Global Development Initiative (GDI) Cooperation Outcome ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำจะนำเสนอบทบาทของไทยด้านความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับความท้าทายระหว่างประเทศในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพบหารือกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของต่างประเทศและมีกำหนดพบหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC) หอการค้าสหรัฐอเมริกา (US Chamber of Commerce: USCC) และภาคเอกชนสหรัฐฯ ซึ่งมีบริษัทเอกชนมาร่วมจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ยืนยันแนวทางด้านนโยบายของไทยที่สนับสนุนการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ จนส่งผลให้ภาพรวมของวิถีชีวิตประชาชนดีขึ้น