"เลขาฯ กกต." ชงประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อม สส.ระยอง ต้นสัปดาห์หน้า

"เลขาฯ กกต." ชงประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อม สส.ระยอง ต้นสัปดาห์หน้า

"เลขาฯ กกต." เผยเตรียมเสนอ กกต.ใหญ่ พิจารณาผลเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ระยอง เขต 3 สัปดาห์หน้า ระบุไม่พบเรื่องร้องเรียน

นายแสวง  บุญมี  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสส.แทนตำแหน่งที่ว่างเขต 3 จังหวัดระยอง ว่า ขณะนี้สำนักงานได้รับรายงานผลคะแนนเลือกตั้งจาก กกต.จังหวัดระยอง เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กกต.  ภายในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อให้พิจารณาว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่

เมื่อถามว่ามีเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง

เมื่อถามย้ำว่าจะสามารถพิจารณารับรองได้เลยหรือไม่ นายแสวง ระบุว่า ต้องตรวจรายงานผลจากผู้ตรวจการเลือกตั้งในพื้นที่ก่อนที่จะประเมินให้ กกต.พิจารณาประกาศรับรองผลด้วย 

 

เมื่อถามถึงการตรวจสอบรายชื่อประชาชน ที่ยื่นคำถามประชามติแก้รัฐธรรมนูญใหม่  นายแสวง กล่าวว่า กกต. ตรวจสอบเรียบร้อยรายชื่อประชาชนแล้ว คาดว่าน่าจะมีการลงลายมือรับรอง และส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์หน้า.

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์