"เศรษฐา" เซ็นตั้ง 9ที่ปรึกษานายกฯ "กิตติรัตน์" นั่ง ประธาน

"เศรษฐา" เซ็นตั้ง 9ที่ปรึกษานายกฯ "กิตติรัตน์" นั่ง ประธาน

"เศรษฐา" เซ็นแต่งตั้ง 9 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี "กิตติรัตน์" นั่ง ประธาน "เทวัญ-พิมล-พิชิต-ชลธิศ-สุรยุทธ์" ผงาด ให้หน่วยราชการสนับสนุนการทำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนองประธานที่ปรึกษา 

ขณะที่ปรึกษานานกฯ ประกอบด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 

นายพิชัย ชุณหวชิร

นายศุภนิจ จัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์

นายพิชิต ชื่นบาน

นายชลธิศ สุรัสวดี

นายชัย วัชรงค์

และนายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์ 

โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 

 

ในส่วนของนายพิชิต ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาพรรค เป็นมือกฎหมายคนสำคัญตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย, พรรคพลังประชาชน มาจนถึงพรรคเพื่อไทย ดูแลงานด้านกฎหมายให้กับนายกฯมาแล้วถึง 4 คน ตั้งแต่นายทักษิณ ชินวัตร, นายสมัคร สุนทรเวช. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดิมที นายเศรษฐา วางตัว นายพิชิต เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใน ครม.เศรษฐา 1 แต่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบประวัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายพิชิต ได้ประกาศขอถอนตัวในครั้งนั้น เพื่อให้ นายเศรษฐา สามารถนำรายชื่อ ครม.ขึ้นทูลเกล้าฯตามกระบวนการโดยไม่ล่าช้า

ทั้งนี้ในเวลาไล่เลี่ยกัน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ได้แจ้งกลับมายัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงผลการตรวจสอบประวัติ นายพิชิตว่า ไม่ติดขัดในเรื่องคุณสมบัติต้องห้าม หรือจริยธรรมใดๆ ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี นายเศรษฐา เห็นว่าขณะนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะทูลเกล้าฯรายชื่อรัฐมนตรีที่ว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง อีกทั้งยังไม่มีตวามชัดเจนในส่วน 1 ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐ จึงแต่งตั้ง นายพิชิต เป็นที่ปรึกษานายกฯ เพื่อช่วยกลั่นกรองข้อกฎหมายต่างๆให้กับ นายเศรษฐา และอาจจะพิจารณาชื่อของ นายพิชิต เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯเป็นรัฐมนตรีในห้วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

สำหรับ นายพิชิต ถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ นายพิชิต และพวกอีก 2 ราย เคยต้องโทษจำคุก 6 เดือน ตามคำสั่งศาลฎีกา ฐานละเมิดอำนาจศาล นำเงิน 2 ล้านบาทใส่ถุงขนมจูงใจให้เจ้าหน้าที่ศาลฯ กระทำการอันมิชอบระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดาภิเษก ของนายทักษิณ และคุณหญิงพจมาน ขินวัตร ซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยว่า เงิน 2 ล้านบาทไม่ใช่สินบน เป็นเหตุให้อัยการขณะนั้นมีคำสั่งไม่ฟ้องเป็นคดี ตรงกับข้อมูลในชั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ระบุว่า ไม่ถือว่า นายพิชิต มีความผิดทางอาญา และในรายละเอียดคำสั่งศาบฎีกาก็ไม่ได้ระบุว่า นายพิขิต เป็นผู้นำถุงเงิน 2 ล้านบาทไปมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลด้วย