"สถิตย์" แนะ "รบ." เลิกคำสั่ง คสช. ต้องยึดรธน. ออกแค่ข้อสั่งการไม่ได้

"สถิตย์" แนะ "รบ." เลิกคำสั่ง คสช. ต้องยึดรธน. ออกแค่ข้อสั่งการไม่ได้

"สว.สถิตย์" ติง โฆษกรัฐบาลมือใหม่ สื่อสารให้ถูกต้อง ชี้ "รัฏฐาธิปัตย์" มาจากการรัฐประหารเท่านั้น ประเมินจะเลิกคำสั่ง คสช. ต้องทำให้ถูกตามรธน.

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ สว.ฐานะประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ (กมธ.)  การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่ นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล ระบุถึงการเตรียมยกเลิกคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยใช้อำนาจรัฐบาลปัจจุบันที่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ว่า หลังจากการเลือกตั้ง เมื่อ 14 พ.ค. และได้รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง บริหารประเทศ อำนาจของรัฐบาลคงต้องใช้ภายใต้อำนาจอธิปตยที่มี 3 เสาหลักคือ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ซึ่งไม่มีอำนาจเต็มที่จะออกข้อคำสั่งใดเพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ปัจจุบันมีสถานะเป็นกฎหมายได้ ดังนั้นหากรัฐบาลจะดำเนินการเพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่มีผลทางกฎหมายหรือทางปกครอง ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ หรือออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

เมื่อถามว่ากรณีที่โฆษกรัฐบาลระบุนั้นสะท้อนว่ามีแนวคิดลุอำนาจหรือไม่ นายสถิตย์ กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นความไม่เข้าใจศักดิ์ของกฎหมายมากกว่า ซึ่งคำสั่งคสช. ที่ปัจจุบันมีสถานะเป็นกฎหมาย เป็นพระราชบัญญัติ เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หากจะดำเนินการแก้ไขหรือลบล้าง จำเป็นต้องเสนอร่างพ.ร.บ. หรือ ร่างพ.ร.ป. และนำเสนอให้สภาฯ พิจารณาตามกระบวนการ ไม่สามารถออกข้อสั่งการ หรือคำสั่งโดยยมติ ครม. เพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. ได้

 

"กรณีที่โฆษกรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฏฐาธิปัตย์นั้น ผมมองว่าไม่ถูกต้อง และการใช้อำนาจใดของรัฐบาลต้องเป็นไปภายใต้รัฐธรรมนูญ การสื่อสารใดๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง เพราะรัฐบาลที่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ได้ คือมาจากการรัฐประหารเท่านั้น" นายสถิตย์ กล่าว