จับตา "วุฒิสภา" ลงมติฟัน "กิตติศักดิ์" ปมขัดแย้งวัดบางคลาน หรือไม่

จับตา "วุฒิสภา"  ลงมติฟัน "กิตติศักดิ์" ปมขัดแย้งวัดบางคลาน หรือไม่

"วุฒิสภา" นัดประชุม 18 ก.ย. พิจารณาผลสอบจริยธรรม "กิตติศักดิ์" ปมขัดแย้งวัดบางคลาน จับตาลงมติเห็นชอบผลสอบหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 ในวันที่ 18 ก.ย. โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม ของ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว. ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานจริยธรรม ตรววจสสอบแล้วเสร็จ  และจะมีการลงมติของ สว. ว่าจะเห็นด้วยกับรายงานของกรรมการจริยธรรมหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเรื่องของเรียนนายกิตติศักดิ์ ว่า เข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของ สว. และกรรมาธิการ พ.ศ.2563 หรือไม่  เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่พิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน  อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งนายกิตติศักดิ์เข้าไปเกี่ยวข้องและถูกร้องเรียนว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล และไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ดีแม้ วุฒิสภาจะมีประเด็นพิจารณารายงานเรื่องร้องเรียนนายกิตติศักดิ์ว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ ล่าสุดพบว่า นายกิตติศักดิ์ ยังคงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีคลิปปรากฎว่าได้ปะทะคารมกับประชาชน และ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ซึ่งเดินทางมายังวัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตรวจสอบและเข้าไปปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ต้องจับตากาพิจารณาของวุฒิสภา ว่าจะมีมติอย่างไร ทั้งนี้ตามข้อบังคับต้องใช้การลงมติด้วยเสียงข้างมาก 2 ใน 3 จากสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 149 คน เพื่อใหัความเห็นชอบรายงานสอบจริยธรรม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 ก.ย. วุฒิสภา ได้พิจารณารายงานสอบจริยธรรม สว. คือ นายธานี อ่อนละเอียด สว. มาแล้ว โดยมติที่ประชุมลงมติด้วยเสียงไม่ถึงเกณฑ์ เห็นชอบผลการตรวจสอบจริยธรรม.