"ภูมิธรรม" เผย ชงครม. "แก้รัฐธรรมนูญ" วันนี้ เดินหน้าทำ ประชามติ เร็วที่สุด

"ภูมิธรรม" เผย ชงครม. "แก้รัฐธรรมนูญ" วันนี้ เดินหน้าทำ ประชามติ เร็วที่สุด

"ภูมิธรรม" เผย วาระ "แก้รัฐธรรมนูญ" เข้า "ครม." วันนี้ หวัง กระบวนการไม่ติดขัด ทำ "ประชามติ" เร็วที่สุด ไม่ขัดกม. ใช้งบฯ ไม่มาก เลี่ยงขัดแย้งในอนาคตให้มากที่สุด

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า จะเข้าเป็นวาระแรกในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันหลายส่วน อยากให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้มีการติดขัดและแก้ไปด้วยดี โดยจะทำกระบวนการต่างๆให้เร็วที่สุดในเรื่องการทำประชามติ 

นายภูมิธรรม ระบุว่า การทำประชามติจะเกิดขึ้นตามกระบวนการที่เราจะขจัดความขัดแย้ง จะมีการคุยกันจะทำแบบไหนอย่างไร โดยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะยังมีเรื่องของความขัดแย้ง จะต้องทำแบบไหน แม้กระบวนการทำประชามติ ก็ยังมีการเสนอที่แตกต่างกันในสมัยก่อน จึงต้องดูว่าไม่ให้ขัดกฎหมายและไม่ใช้งบประมาณมากเกินไป 

อย่างไรก็ตาม นายภูมิธรรม ระบุอีกว่า วันนี้จะคุยในเรื่องของรายละเอียด ส่วนการจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่อย่างไร ก็ต้องหารือกันทำให้มีรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตให้มากที่สุด