'วราวุธ' ลุยงาน พม. มองไม่ใช่เรื่องแปลก รับมีปัญหาแต่แก้ไขได้

'วราวุธ' ลุยงาน พม. มองไม่ใช่เรื่องแปลก รับมีปัญหาแต่แก้ไขได้

'วราวุธ' พร้อมลุยงานกระทรวง พม. มองไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่รับมีปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้ ระบุ ชาติไทยพัฒนา ทำงานเกี่ยวกับผู้พิการมากกว่า 10 ปี

6 ก.ย.2566 ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานกระทรวงว่าอยากให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน จึงจะสามารถบอกได้ว่ามีประเด็นอะไรที่จะทำได้บ้าง เนื่องจาก กระทรวง พม. เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยยอมรับว่านโยบายจากเท่าที่ดูมาก็มีปัญหาบ้าง แต่เชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ ทำงานร่วมกัน กลับหลายหลายสถาบันการเงิน 

อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการพูดคุยกับเครือข่ายประชาสังคม โดยที่ผ่านมา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา พี่สาว ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเครือข่ายบางส่วนไปบ้างแล้ว

และที่ผ่านมาพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ทำงานเกี่ยวกับผู้พิการมากกว่า 10 ปีและการได้ทำงานในกระทรวง พม. ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร