"วุฒิสภา" ยืนใช้เวลา สอบประวัติ ตุลาการศาลรธน.คนใหม่" 60 วัน

"วุฒิสภา" ยืนใช้เวลา สอบประวัติ ตุลาการศาลรธน.คนใหม่" 60 วัน

"วุฒิสภา" มีมติ ตั้งกมธ.สอบประวัติ "สุเมธ" ผู้ถูกเสนชื่อ ตุลาการศาลรธน.คนใหม่ ยืนยันใช้เวลาสอบ 60 วัน ด้าน "เลิศรัตน์" ท้วงควรร่นเวลา หวั่นได้ ตุลาการคนใหม่ช้า

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครอง ด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทนนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานตุลากการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง 9 ปี ในวันที่ 9 กันยายน 2566 นี้  และขออนุมัติกรอบเวลาทำงานตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  เป็นเวลา 60 วัน

ทั้งนี้  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สว. หารือโต้แย้งว่าควรลดเวลาตรวจสอบดังกล่าว เหลือ 30 วัน  เนื่องจาก นายวรวิทย์เหลือเวลาดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญ อีก 20 กว่าวัน  หากตามกระบวนการของวุฒิสภา ที่ใช้เวลา 60 วัน อาจต้องรอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ นานถึง 3 เดือน ดังนั้นจะยืดหยุ่นในประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่เพราะไม่ต้องตรวจสอบให้มากมาย  

ขณะที่นายวันชัย ฐานะเลขานุการวิปวุฒิสภา อภิปรายชี้แจง ว่า ได้มีการหารืออย่างรอบด้านแล้วและระยะเวลา 60 วันนั้นเป็นไปตามข้อบังคับ ทั้งนี้หากกรรมาธิการตรวจสอบประวัติฯ ทำงานแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น อาจจะร่นเวลาทำงานได้ ดังนั้นตั้งเวลาไว้ยาวอีกว่าตั้งไว้สั้นแล้วขอขยายเวลาทีหลัง.