นิด้าโพล ชำแหละ 10ความผิดพลาดของ "ก้าวไกล" ไปไม่ถึง "รัฐบาล"

นิด้าโพล ชำแหละ 10ความผิดพลาดของ "ก้าวไกล" ไปไม่ถึง "รัฐบาล"

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ ความผิดพลาด ของพรรคก้าวไกล ต่อการจัดตั้งรัฐบาล 10 ข้อ พบสูงสุด 42.98% มอง เพราะไม่ยกเลิกบางนโยบาย ขณะที่ 30.46% เชื่อไม่มีข้อผิดพลาด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้าโพล) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง นิด้าโพล ถามถึงความคิดเห็นของประชาชน

ข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พบว่า

42.98% ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบาย เพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น 

30.46% ระบุว่า พรรคก้าวไกล ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งนั้น

27.56% ระบุว่า พรรคก้าวไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้

11.68% ระบุว่า พรรคก้าวไกลทำตัวปิดกั้นตัวเอง ทำให้ไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมือง 10.23% ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทยๆ

9.54% ระบุว่า พรรคก้าวไกลประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

7.94% ระบุว่า พรรคก้าวไกลสร้างศัตรูทางการเมืองไว้มากในช่วงที่ผ่านมา

7.86% ระบุว่า ปัญหาจากพฤติกรรมของแฟนคลับพรรคก้าวไกลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรัฐสภา

7.56 ระบุว่า พรรคก้าวไกลฟังแฟนคลับของตนเองมากเกินไป

6.11% ระบุว่า พรรคก้าวไกลหลงไปกับตัวเลข 14 ล้านเสียง และ 151 สส. มากเกินไป

5.88% ระบุว่า กุนซือ นักวิชาการของพรรคก้าวไกลที่อยู่นอกพรรคฯ ประเมินสถานการณ์ผิดพลาด  

การชุมนุมทางการเมือง หากพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน พบว่า

35.19% เชื่อว่า จะมีการชุมนุมใหญ่แต่จะสามารถควบคุมได้ 

24.81% ระบุว่า จะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้

23.66% ระบุว่า จะมีการชุมนุมใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้

11.99% ระบุว่า จะไม่มีการชุมนุมใด ๆ

2.90% ระบุว่า จะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยแต่จะไม่สามารถควบคุมได้ 

 

ความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพรรคการเมืองใหม่ที่มีลักษณะบุคลากร และวิธีการดำเนินการทางการเมืองคล้ายกับพรรคก้าวไกลเกิดขึ้น แต่มีความประนีประนอมมากกว่า พบว่า

35.88 ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้

33.89 ระบุว่า เป็นไปได้มาก

19.54 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย

9.62 ระบุว่า เป็นไปไม่ค่อยได้

ร้อยละ 1.07 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

นิด้าโพล ชำแหละ 10ความผิดพลาดของ "ก้าวไกล" ไปไม่ถึง "รัฐบาล"