เปิด 2 เสียงข้างน้อยตุลาการศาล รธน. ค้านสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ‘พิธา’

เปิด 2 เสียงข้างน้อยตุลาการศาล รธน. ค้านสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ‘พิธา’

เช็คเลยใครเป็นใคร! เปิด 2 เสียงข้างน้อย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ‘นภดล-บรรจงศักดิ์’ ค้านสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ‘พิธา’ คดีหุ้น itv

กรณีเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีกล่าวหานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ พร้อมกับมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียงสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. กรณีการถือครองหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น itv เป็นกิจการสื่อสารมวลชนหรือไม่
    
กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบพบว่า ในประเด็นคำขอของ กกต. (ผู้ร้อง) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนั้น

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย 2 คน ดังกล่าว คือ นายนภดล เทพพิทักษ์ และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

เปิด 2 เสียงข้างน้อยตุลาการศาล รธน. ค้านสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ‘พิธา’  

นายนภดล เทพพิทักษ์

  • ประวัติการศึกษา        

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Master of Arts (International Relations) , Northern Illinois University (Fulbright Scholarship)

  • ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

ผู้อำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2540)
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (พ.ศ. 2542)
รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (พ.ศ. 2546)
อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (พ.ศ. 2547)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (พ.ศ. 2549)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (พ.ศ. 2553)
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2558)
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (พ.ศ. 2558)

เปิด 2 เสียงข้างน้อยตุลาการศาล รธน. ค้านสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ‘พิธา’

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

  • ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ประวัติการรับราชการ

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด