โหวตนายกฯ 13 ก.ค.66 บทกลอนปิดสวิตช์ ส.ว.เนาวรัตน์ โซเชียลคอมเมนต์เดือด

โหวตนายกฯ 13 ก.ค.66 บทกลอนปิดสวิตช์ ส.ว.เนาวรัตน์ โซเชียลคอมเมนต์เดือด

โหวตนายกฯ คนที่ 30 ในวันที่ 13 ก.ค.66 นี้ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่ายบทกลอน "สวิตช์ ส.ว." ขณะที่โซเชียลคอมเมนต์เดือด ปิดสวิตช์ ส.ว. นั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่

ก่อนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้ล่าสุด เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและเป็นสมาชิกวุฒิสภา ร่ายบทกลอน "สวิตช์ ส.ว."

โดยบทกลอนดังกล่าวโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ระบุว่า "ไปเถิดไป ปิดสวิตช์  พวก ส.ว.!" ท่ามกลางการตั้งคำถามของชาวโซเชียลว่า ต้องการสื่อความหมายว่าอย่างไรกันแน่

สำหรับบทกลอนดังกล่าว มีข้อความระบุว่า 

สวิตช์ ส.ว.

ยืนยันเจตนารมณ์ ที่สมควร

ดังปรากฏบทกระบวนที่ควรสม

ให้สมเหตุ สมเจตนารมณ์

สมอุดมคติต้อง ของ ส.ว.

การเลือกนายกรัฐมนตรี

ควรต้องเป็นหน้าที่ ของ ส.ส.

สภาล่าง สภาบน เป็นต้นตอ

ให้เกิดก่อสมการ ทางการเมือง

วิกฤตการณ์ผ่านมา ดังปรากฏ

จึงเกิดบทเฉพาะกาล อันต่อเนื่อง

ตั้งระบบขบกัน เป็นฟันเฟือง

เฉพาะเรื่อง เฉพาะกาล พอผ่านพ้น

บริบทเฉพาะกาล ควรผ่านแล้ว

ยังไม่แคล้วต้องมาคั้น กันอีกหน

ส.ว. ต้องติดกับ กับหมากกล

แทนที่เสียงประชาชน จะชูชัย

หน้าที่ของ ส.ส. อันพึงมี

เลือกนายกรัฐมนตรี นี่แหละใช่

จงผู้แทนทั้งผอง ต้องรวมใจ

ไปเถิดไป ปิดสวิตช์  พวก ส.ว.

 

 

บทกลอนของ ส.ว. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ทำเอาชาวเน็ตต่างตั้งคำถามเข้ามาอย่างมากมาย โดยเฉพาะเรื่องความหมายของการปิดสวิตช์ ส.ว. นั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่ อาทิเช่น 

"งดออกเสียงผลลัพธ์เท่ากับโหวตไม่เห็นด้วย ถ้าต้องการปิดสวิตช์ตัวเองจริงๆ ก็โหวตตามมติของประชาชนตามผลการเลือกตั้ง มันไม่ควรมีอะไรซับซ้อนเลย มีแต่พวกท่าน สว นี่แหละอ้างเหตุผล 108 ไม่ยึดโยงกับประชาชน" 

"ถ้าคุณเนาวรัตน์ต้องการจะสื่อว่าจะโหวตให้เสมือนไม่มี ส.ว. คุณเนาวรัตน์ต้องโหวตให้กับนายกที่ ส.ส.เสียงข้างมากครับ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของ ส.ส.และส.ว. ซึ่งเป็น 376 ไม่ใช่กำหนดให้ใช้เสียงส่วนมากของสภาครับ ถ้าโหวตงดออกเสียงจะเท่ากับว่าไม่เห็นด้วยกับเสียง ส.ส.ส่วนใหญ่ เพราะตำแหน่งของคุณเนาวรัตน์ยังถูกนับรวมอยู่ครับ"

"ทำตามหลักการเดียวกันกับสมัยรัฐบาลที่แล้วเถอะครับอาจารย์ เขารวมเสียงเกินครึ่งของ สส ทำตามมาตรฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

"งดออกเสียง = ไม่รับรอง"

สำหรับเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นศิลปินชายชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 เป็นกวีรางวัลซีไรต์ และ เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2536