‘ประเสริฐ’เผยถก8พรรค 7 มิ.ย. ติดตามความคืบหน้าคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

‘ประเสริฐ’เผยถก8พรรค 7 มิ.ย. ติดตามความคืบหน้าคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

‘ประเสริฐ’เผย 8 พรรคตั้งรัฐบาลเตรียมประชุม 7 มิ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย พร้อมติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า คณะทำงานชุดเล็ก 7 คณะที่ตั้งขึ้นตามมติ 8 พรรคร่วมตั้งรัฐบาล จะประชุมในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ที่ชั้น 7 พรรคเพื่อไทย เวลา 10.30 น. และจะแถลงข่าวเวลา 13.00 น. โดยวาระหลักๆคือ การพิจารณาต่อเนื่องจากที่ประชุมใหญ่ 8 พรรค ตามที่คณะทำงานประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ได้มอบหมายภารกิจให้

และในวันประชุมดังกล่าวคณะทำงานทั้ง 7 คณะ ในแต่ละทีมจะหารือกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ นำไปเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านฯ ที่จะมีการประชุมกันพร้อมกับวันประชุมหัวหน้าพรรคการเมือง 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลไทยวันที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 10.30 น. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดกำหนดนโยบายตาม MOU ที่พรรคเพื่อไทย
 

สำหรับ 7 คณะทำงานประกอบไปด้วย
คณะทำงานที่ 1 : คณะทำงานด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และราคาพลังงาน
คณะทำงานที่ 2 : คณะทำงานด้านภัยแล้ง เอลนีโญ
คณะทำงานที่ 3 : คณะทำงานด้านการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะทำงานที่ 4 : คณะทำงานด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
คณะทำงานที่ 5 : คณะทำงานด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและ PM2.5
คณะทำงานที่ 6 : คณะทำงานด้านการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและ SME
คณะทำงานที่ 7 : คณะทำงานด้านการแก้ปัญหายาเสพติด
8 พรรคร่วมรัฐบาลก้าวไกล ประชุม 7 มิ.ย.ตามความคืบหน้า คณะทำงานเปลี่ยนผ่านฯ